profil

Średniowiecze - opracowanie epoki.

poleca 86% 109 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
św Augustyn św Tomasz

* Średniowiecze – „media aerum”

* Mediewiści – badacze średniowiecza

* Chronologia epoki:
- jako datę wyznaczającą początek średniowiecza uważa się 476r.
- w Polsce 966r.
- średniowiecze trwa ok. 1000 lat, do XVw.

* Ideologia średniowiecza:

* Główną ideą średniowiecza był teocentryzm, czyli podporządkowanie Bogu wszystkich dziedzin życia.

* Nurty myślowe:

- Augustynizm – wyznanie całkowitej odrębności Boga od stworzonego przez niego świata. Toczenie walki wewnętrznej przez człowieka. Człowiek skłania się ku refleksji nad własnym losem.

- Tomizm – jedność natury ludzkiej, jako całość złożona z nieśmiertelnej i niematerialnej duszy, oraz ze śmiertelnego i materialnego ciała. Oddzielenie rozumu od objawienia.

- mistycyzm – ponad rozumowe dociekania przekładające się ma bezpośrednie doświadczenie boskości.

- Franciszkanizm – ascetyzm radosny, wielbienie Boga, wszystkiego co stworzył, miłość bliźniego, uwolnienie się z sideł materializmu.

* Credo średniowiecza:
- „memento moris” – pamiętaj o śmierci
- „Z prochu powstałeś i w proch się Obrócisz”
- Ad maiorem dei Gloriam” – ku większej chwale Boga

* Symbole epoki:
Krzyż i miecz (najważniejszą rolę odkrywało duchowieństwo i rycerstwo)

* W średniowieczu chrześcijanie stanowili państwo Boże. Na ich czele stał Papież. Nadrzędnym celem zycia było dążenie człowieka do osiągnięcia życia wiecznego.

* Wzorce osobowe:
- ideał ascety – świętego, duchownego, który całe życie podporządkowuje idei zdobycia wiecznego zbawienia. (św. Aleksy, św. Franciszek)

- ideał rycerza – pobożnego, mężnego, wojowniczego, wiernego i bohaterskiego (Roland)

- ideał władcy - który oprócz uosabiania cnót rycerskich, winien być także doskonałym wodzem oraz mądrze i sprawiedliwie rządzić swoim państwem. (Książę Bolesław)

Praca również w załączonym pliku.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie