profil

Rewolucja Francuska 1788-1794.

poleca 85% 227 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rewolucja Francuska wybuchła ponieważ , w II połowie XVIII w. Francja rządzona przez następców Ludwika XIV przeżyła poważny kryzys gospodarczy .
Sytuacja trzeciej klasy ( były trzy które rządziły państwem :
1.Arystokraci – król i bogaci , burżuazja ( ok. 0,5)
2.Duchowieństwo – duchowni itp. ( ok. 0,5 )
3.Biedota i mieszczanie – jak sama nazwa wskazuje rzemieślnicy , chłopcy , kupcy ( 99% ).)
Zaczęła się pogarszać z dnia na dzień , na dodatek w 1788 , rok przed wybuchem rewolucji była bardzo sroga zima która zapewniła nieurodzaj i głód , po za tym finanse państwa zaczęły się z dnia na dzień pogarszać , razem z sytuacją trzeciej klasy , której władze nie pomogły ani trochę w czasie tej zimy .
Powstało wiele dzieł związanych z krytyką państwa i kościoła dodatkowo wszystkie potępiały rządy absolutne ( jeszcze powszechne wtedy w europie ) .
Wiosną w 1789r. Ludwik XVI zwołał tzw. stan generalny który miał na celu zażegnać kryzysy w państwie ( stworzyć nową konstytucje ) , jednak w czasie tego spotkania żądania trzeciej klasy zostały odrzucone , co jeszcze bardziej ich nabuntowało , mieli oni bowiem na celu ograniczenia władzy absolutnej , jednak przyniosło to zupełnie odwrotny skutek .
Dlatego 14 Lipca 1789r. w Paryżu klasa trzecia zburzyła tzw. Bastylie ( więzienie , jak i symbol władzy absolutnej ) , może i przebywało tam tylko siedmiu drobnych złodziejaszków pilnowanych przez kilku weteranów ale to raczej miało mieć znaczenie symboliczne ( miało to dać władcy do zrozumienia że uda się klasie trzeciej obalić władzę absolutną ) .
Jednak w 26 sierpniu 1789r. uchwalono deklaracje praw człowieka i Obywatela , jej wpół twórcą był Marie LaFayette ( bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych ) , deklaracja mówiła że ludzie rodzą się wolni i równouprawnieni i że wolność polega na możliwości czynienia wszystkiego co nie szkodzi innym .
A konstytucje która wprowadziła monarchię konstytucyjną ( taką która ograniczała władze monarchy do konstytucji ( te prawa co są w niej zawarte dotyczą też monarchy ) ) .
Oczywiście nie spodobało się to innym monarchią absolutnym w europie ( Austria , Prusy , Rosja , Portugalia , Hiszpania i Anglia ) , bojąc się że też i w ich krajach stanie się tak jak we Francji postanowili im pomóc .
Jednak , król nie móc się przyzwyczaić do nowej władzy postanowił uciec z Paryża , w końcu został aresztowany ( chciał uciec po to by żebrać wojska sojusznicze i wyruszyć na obalenie rewolucji ) , nic dziwnego że jak wracał do Paryża to całe miasto chciało go rozszarpać , jednak cesarz Austrii Leopold II którego siostra Maria Antonina ( była królowa Francji ) dowiedział się o tym i zagroził zburzeniem Paryża jeżeli choć jeden włos spadnie z głowy Ludwikowi XVI i Jego rodzinie , dzięki temu zostali bezpiecznie przewiezieni do Paryża , ale ich los był przesądzony 10 sierpnia 1792 r. całą jego rodzinę i jego wtrącono do więzienia a we wrześniu Francje ogłoszono republiką .
I się zaczęło , jak już mówiłem monarchie się nabuntowały i tak we wrześniu 1792 r. rozegrała się bitwa pod Valmy , jednak to Francja wygrała i pokonała doświadczonych żołnierzy Pruskich ( wygrali dlatego bo walczyli za swój naród i za to co udało się im wywalczyć , wtedy na hasło „ojczyzna w niebezpieczeństwie” do Paryża zeszli się ochotnicy z całej Francji , tak też narodziła się Marsylianka , teraz hymn Francji ) .
A w 1793 r. Ludwik XVI został zgilotynowany ( gilotyna – maszyna do ścinania głów , upowszechniona przez profesora anatomii na Sorbonie . ).
I tak w 1793 r. rozpoczął się terror jakobinów , ich przywódca Maksymilian Robespierre zwany nieprzekupnym głosił bezwzględną potrzebę walki ze spekulacją , oszustwami i wrogami ludu ( tak więc każdy kto choć by był podejrzewany o pomoc monarchii zostawał natychmiast zgilotynowany , w czasie jego panowania życie straciło ponad 16 tyś. Paryżan w tym Jerzy Jakub Danton ( wybitny mówca , jeden z przywódców rewolucji ).
Na szczęście jego rządy nie trwały długo , w 1794 został oskarżony o zdradę i zgilotynowany.
Po jego śmierci wprowadzono Dyrektoriat ( grupa polityków ( pięciu ) , w miarę umiarkowanych , którzy reprezentują bogate mieszczaństwo ) .

Podoba się? Tak Nie