profil

Wojny Polski z sąsiadami

poleca 85% 629 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WOJNY POLSKI Z SĄSIADAMI

1.Rosja-przyczyny:
*dążenie państw moskiewskich do zjednoczeniaziem ruskich
*pretensje i najazdy na wschodnie terytoria Litwy
*walka o Inflanty
*chęć zdobycia terytoriów z dostępem do Morza Bałtyckiego
*wkroczenie wojsk Polskich do Moskwy (1610-1612)
-szansa powołania na cara Rosji królewicza Wł.Wazę pod warunkiem przyjęcia przez niego
prawosławia

2.Szwecja-przyczyny:
*problem dynastyczny, zasiadania na tronie szwedzkim elekcyjnego króla Polski Zygmunta III Wazy
*używanie przez Wazów tytułu króla Szwecji
*usunięcie z tronu szwedzkiego Zygmunta III Wazy
*stracona szansa uni personalnej polsko-szwedzkiej
*dążenie Szwecji do opanowania południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego
*akt inkorporacji - włączenia części Inflant do Polski przez Zygmunta III Waza
"Potop" (1655-1660)
*poddanie się Polskiego Pospolitego Ruszenia królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi
*osłabinie Polski wojnami obronnymi
*niemożność obrony tak ogromnego terytorium i setek kilometrów granic
*wyniszczająca wojna domowa powstania kozackiego

3.Turcja-przyczyny:
*najazdy tureckie na ziemie przygraniczne Rzeczpospolitej
*grabieżce wyprawy Kozaków na ziemie pod panowaniem tureckim


NIE JEST TEGO DUŻO ALE SĄ TO NAJISTOTNIEJSZE FAKTY :D

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta