profil

Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Krzywoustego.

poleca 84% 1673 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław Chrobry Kazimierz Odnowiciel Mieszko II Bolesław Krzywousty

BOLESŁAW I CHROBRY (992-1025) był jedynym synem Miezka I i Dobrawy.

Bolesław nie od razu odziedziczył państwo po śmierci ojca. Wcześniej walczył o nie z przyrodnimi braćmi. Z walk wyszedł zwycięsko i macochę z synami wygnał z kraju, a sam objął panowanie.

W pierwszych latach rządów Chrobry kontynuował politykę ojca, utrzymywał dobre stosunki z cesarstwem, posiłkował je w wojnach z Wieletami.

I. Misja pruska

Licząc się z tym, ze zdobycze na Wieletach przypadną cesastwo B. Chrobry chciał skierować ekspansję państwa polskiego w kierunku pół-wsch. W sąsiedztwie Pomorza Gdańskiego i Mazowsza leżała ziemia Prusów. Tak więc B. Chrobry skierował do państwa pruskiego grupę misjonarzy, na której czele stanął b-kup Wojciech. Jednak jego misja (997) skończyła się katastrofą. Wojciech przypłacił próby nawrócenia życiem, a zastraszeni misjonarze uciekli z kraju. Właśnie to niepowodzenie rozsławiło misję pruską i Chrobrego jako jej inicjatora. Sprawa szybko zyskała rozgłos w Europie, zwłaszcza, że Wojciech był znany i należał do osobistych przyjaciół cesarza Ottona III.

II. Metropolia gnieźnieńska

Chrobry skorzystał ze sławy męczennika. Wykupił od Prusów jego ciało i umieścił w Kościele gnieźnieńskim. Gdy papież Sylwester II ogłosił Wojciech świętym, to do jego grobu w Gnieżnie zaczęły schodzić pielgrzymki i miasto zasłynęło jako m-ce spoczynku słynnego męczennika. Papież i Cesarz nie mogli odmówić Chrobremu by w grodzie ustanowić arcybiskupstwo ku czci św Wojciecha i powierzyć je Radzyminowi - Gaudentemu - bratu świętego. W ten sposób Polska zyskała w Gnieźnie własną metropolię kościelną. Podporządkowano jej 3 nowo utworzone biskupstwa: Kraków, Wrocław, Kołobrzeg.

III. Wojny Chrobrego z Niemcami

Następca Ottona III - Henryk II był przeciwnikiem politycznej linii zmarłego cesarza. W tym czasie Chrobry zaczął skupiać pod swoją władzą kraje słowiańskie należne dotąd do Niemców: w 1002 zajął Łużyce, Milsko i Milśnię, w 1003 - Czechy. Gdy książe odmówił żądaniu Hnryka II, który domagał się hołdu lennego z Czech doszło do wojny. Henryka poparli Czesi oraz pogańscy wieleci. Jednak wielu książąt i możnych niemieckich otwarcie bądź potajemnie sprzyjało Bolesławowi. Zmagania Chrobrego z Henrykiem II dzielą się na 3 odrębne wojny: 1003-1005, 1007-1013, 1015-1018r. Walki toczyły się na ziemiach obydwu wrogich sobie stron. W I wojnie Henryk oblegał Poznań i Chrobry utracił Pomorze, w II Bolesław dotarł aż do Magdeburga, w III doszło do kompromisowego pokoju w Budziszynie (1018), który był wielkim triumfem Chrobrego.

Zawierając pokój uzgodniono, że: Milsko i Łużyce przeszły w posiadanie Polski, obie strony gwarantowały sobie udzielania pomocy wojskowej. dla umocnienia zawartego traktatu Chrobty pojął za żonę Odę - siostre margrabiego Miśni- Hermana.

MIESZKO II - syn i następca Bolesława Chrobrego

Mieszko II w pierwszych latach panowania kontynuował politykę ojca, urzązając systematycznie najazdy na Saksonię, nie wytrzymał jednak w 1031 r jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II i Jarosława Mądrego - ks. kijowskiego. Od Polski odpadły Milsko i Łużyce i przypadły Niemcom, a Grody Czerwieńskie - Rusi. W rekach czeskich pozostały Morawy, a w węgierskich Słowacja.

Jednocześnie doszło w Polsce do do konfliktu między przedstawicielami dynastii. W rezultacie Mieszko uciekł z kraju, a władzę przejściowo objął jego brat - Bezprym, który odesłał cesarzowi insygnia koronacyjne, rezygnując tym samym z samodzielności politycznej. Mieszkowi udało się wprawdzie wrócić do kraju, ale korony nie odzyskał i musiał zgodzić się na przejściowy podział kraju

1039 najazd czeski na Polskę.

Z powodu niepokojącej sytuaji w polsce i zwycięskim najeżdzie czeskim na tron powrócił Kazimierz Odnowiciel.Dzięki wsparciu cesarza Henryka VIII zdołał odzyskać Małopolskę z Krakowem i opanować Wielkopolskę. W 1407 zjednał sobie Mazowsze, a w roku 1050 wyprawił się na Śląsk. zawdzięczamy mu przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy (1039).

PANOWANIE BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO

Podczas gdy książę polski B. Śmiały (1058-1079) i król węgierski, znaleźli się w obozie gregoriańskim, książe czeski należał do najwierniejszych stronników Henryka IV - stąd przyjazne stosunki polsko - węgierskie, a ciągłe zatargi polsko - czeskie.

Trudności w jakich znalazł się Henryk IV wykorzystał B. Śmiały i odbył koronację królewską w Boże Narodzenie 1076r. Z tego powodu doszlo do konfliktu pomiędzy opozycją możnych a królem. Konflikt zakończył się w 1079r ostatecznym wygnaniem bolesława Śmiałego z kraju.

BOLESŁAW KRZYWOUSTY

Od czasu kryzysu państwa piastowskiego po śmierci Mieszka II Pomprze pozostawało poza jego granicami. dopiero Bolesław Krzywousty dokonał systematycznego podboju Pomorza w toku 20letnich walk. Rozpoczął od umocnienia linii Noteci. Zdobył najpierw Pomorze Wschodnie z Gdańskiem (1116r),a następnie Szczecin (1121 - 1122). Na pomorzu Szczecińskim pozostał jednak miejscowy książę - Warcisław jako lennik Bolesława. Została przeprowadzona ponowna chrystianizacja Pomorza i utworzone biskupstwo w Kamieniu z kapelanem Krzywoustego jako Iszym b-kupem..

Bolesław krzywousty w swoim testamencie zażądał aby po jego śmierci (co nastapiło w 1138) Polska została podzielona na dzielnice pomiędzy 4ch synów:

Władysław - Śląsk i dzielnica senioralna obejmująca ziemię Krakowską i Łęczycko-sieradzką
Bolesław - Pomorze z Kujawami
Mieszko - Wielkopolska
Henryk - ziemia sandomierska

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata