profil

Czas bóstwem epoki Baroku.

poleca 86% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zanim zajmę się tematem, chciałbym podać jedną z różnic pomiędzy barokiem, a renesansem. Chodzi mi tutaj o postrzeganie człowieka. W renesansie człowiek był w centrum myśli - potężny plan natury. Jednym z prądów Renesansowych był właśnie humanizm. W Baroku człowiek ukazywany jest jako kruszyna w kosmosie. Powrót wiary w jedyną potęgę Boga.

Istnienie ludzkie to nieopisywalnie mały kawałek z życia całego wszechświata. Co za tym idzie w Baroku zaczęto fascynować się przemijaniem, szatanem, śmiercią. Motywami tymi zajęło się wielu znanych pisarzy. Do jednych z nich należy M. Sęp-Szarzyński. (PRZEMIJANIE) W utworze "O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego" - Spoglądając na ulotność i krótkość życia, poeta gani sam siebie za pogoń za doczesnymi rozkoszami, która odwróciła jego uwagę od spraw wiary. Człowiek powinien zrozumieć, iż te niestałe dobra nie przynoszą szczęścia i prowadzą do grzechu. Jedynym prawdziwym dobrem jest Bóg. W utworze "O nietrwałej miłości rzeczy świata tego", miłość do życia doczesnego, zaszczytów sławy, rozkoszy i złota, Szarzyński uważa za niepełną. Człowiek bowiem kocha to, co skazane jest na przemijanie, podczas gdy jedyną prawdziwą miłością jest Bóg. "Epitafium Rzymowi" Szarzyńskiego ma charakter refleksji nad upadkiem starożytniego imperium i narodzinami nowego, chrześcijańskiego (Dziś w Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony(...) leży pogrzebiony). Jednocześnie zauważa on, iż prawem tego świata jest nieustanna zmienność (to się popsowało, co było nieruchome). (SZATAN) W utworze "Owojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem" ukazuje człowieka jako skazanego w życiu na nieustanną walkę, w której siły są bardzo nierówne. Po stronie dobra jest tylko ludzka dusza. Po stronie zła świat, ciało i on srogi ciemności hetman - Szatan, który nasze pilno czyni zepsowanie.

Reasumując zadany temat dodam jedynie fakt, że czas to podstawowe zagadnienie Sfery Filozoficznej Baroku ujmowany jest on w innych, takich jak: człowiek i jego kondycja we wszechświecie, przemijalność istnienia, destrukcyjna siła czasu, śmierć i życie po śmierci. (:))

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta