profil

Serce

poleca 85% 113 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa serca

Serce
Serce człowieka wielkością kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Znajduje się po lewej stronie klatki piersiowej Serce składa się z 4 jam: lewego i prawego przedsionka oraz lewej i prawej komory.
Od serca odchodzą 2 bardzo ważne naczynia: z prawej komory — pień płucny, z lewej komory — tętnica główna, czyli aorta.

Krzepnięcie krwi.
zmiana konsystencji krwi z płynnej na galaretowatą, gł. przy uszkodzeniach naczyń; zabezpiecza przed utratą krwi; złożony proces polegający na zamianie rozp. białka osocza — fibrynogenu w nierozp. fibrynę, gł. składnik tworzącego się skrzepu; czas krzepnięcia krwi u człowieka 4–6 min,

Utlenowanie krwi.
W małym obiegu krew przepływająca przez naczynia włosowate płuc ulega utlenowaniu. Tlen wnika do krwinek czerwonych . Tam tworzy nietrwały kompleks z hemoglobiną.

Odtlenowanie krwi
W naczyniach włosowatych dużego obiegu krew zasobna w tlen oddaje go do komórek . Z kolei powstający w komórkach CO2 dyfunduje do osocza i do krwinek. Tam wiązany jest na różne sposoby , między innymi jako jony węglanowe. CO2 wędruje razem z krwią postaci związanej chemicznie i częściowo jako gaz fizycznie rozpuszczany w osoczu.


Serce: Rola
- dwa przedsionki Dużego obiegu krwi
- dwie komory - doprowadza tlen
Ściana serca: - substancje pokarmowe do tkanek
- wsierdzie i komórek
- śródsierdzie - zabiera z tkanek CO2 i produkty
- nasierdzie przemiany materii
Zastawki serca: Małego obiegu krwi
- trójdzielna - pobiera tlen
- dwudzielna - pozostawia w płucach CO2
- dwie półksiężycowate

Mały obieg krwi

Krążenie płucne rozpocz. się w prawej komorze. Przeniesiona z całego ciała krew odtlenowana i bogata w CO2 zdąża do płuc tętnicą płucną. Przepływając przez nacz. włosowate pęcherzyków płucnych oddaje CO2 zabiera zaś tlen. Następuje wymiana gazowa . Natleniona krew żyłą płucną powraca do lewego przedsionka

Duży obieg krwi

Z lewej komory aortą krew z tlenem poprzez sieć rozgałęziających się tętnic i tętniczek dociera dzięki naczyniom włosowatym do wszystkich komórek. Dostarcza im tlen oraz substancje pokarmowe, a odbiera CO2 i produkty przemiany materii i energii. System naczyń włosowatych, a potem drobnych żył krew odtlenowana wlewa się do żyły głównej i z nią powraca do prawego przedsionka serca.


Praca serca Rozrusznik serca (ukł. przewodzący)
I Faza zbudowany jest ze specjalnie zmodyf.
Skurcz przedsionków, krew przepł. włokiem mięśniowych. Ich unikalną
do komór. cechą jest zdolność do okresowego
II Faza tworzenia i przewodzenia bodźców
Skurcz komór przy zamkniętych zast. skurczowych, które rozprzestrzeniają
Przedsionków i komórek krew pod się po całym mięśniu sercowym. Dział.
Dużym ciśnieniem zostaje wtłoczona rozrusznika serca można porównać do
do tętnic, przedsionki rozkurczają się regularnie rozładowującego się
III Faza kondensatora.
Krótka pauza

Tętnice mają grubą, elastyczną ścianę. Od środka wyłożone są śródbłonkiem, którego uszkodzenie prowadzi do rozwoju najczęstszej choroby tętnic — miażdżycy. Cholesterol przenika wówczas do wnętrza ściany naczynia i tworzy się blaszka miażdżycowa. Jeżeli miażdżyca dotyczy tętnic wieńcowych, mówimy o chorobie wieńcowej. Duża blaszka miażdżycowa w tętnicy wieńcowej może być przyczyną zawału serca, natomiast w tętnicy szyjnej — udaru mózgu.

Żyły — ich ściana jest znacznie cieńsza i bardziej wiotka niż tętnic. Dlatego, aby zapobiec cofaniu się krwi, są one wyposażone w zastawki. W przypadku uszkodzenia zastawek żylnych, cofająca się krew zalega w żyłach, doprowadzając do ich poszerzenia (żylaków).

Naczynia włosowate — ich ściana jest bardzo cienka, dzięki czemu może odbywać się wymiana gazowa. Zarówno tlen, jak i dwutlenek węgla transportowany jest w naczyniach w postaci związanej z czerwonymi ciałkami krwi.

Odporność
niepodatność ustroju na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych lub toksycznie działające substancje antygenowe.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty