profil

Jan Onufry Zagłoba - notatka do charakterystyki na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza

poleca 85% 147 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Jan Onufry Zagłoba
• Pochodzenie:, „…co do niego, Bóg jeden wiedział, skąd był rodem, gdyż sam rozmaicie o tym powiadał”; szlachecki ród herbu Wczele;
• Rodzina: bliskie kontakty ze Skrzetuskimi, łącząca przeszłość z Heleną „Pani Skrzetuska mówiła panu Zagłobie ojcze a on jej córuchno, choć wcale nie byli krewni.”
• Wygląd: starszy człowiek,: czerstwo jeszcze wyglądał jak tur. Wiek nie zgarbił szerokich jego ramion;(...) Z oka(…) patrzyło mu zdrowie i dobry humor, brodę miał białą, ale minę gęstą i twarz czerwoną, zdobną na czole w szeroką bliznę, przez którą było widać kość czaszki”
• Charakter, cechy:
-komizm: „Imię jego głośne było w całej Rzeczpospolitej, sam król kochał się w jego opowiadaniach i dowcipie”; zabawa z dziećmi ( Jaremka, Longinka) udaje Bohuna opiekuńczy; rozmowa z Rochem „mów mi wuju”
- patriotyzm: sprzeciw J. Radziwiłłowi „ pytajcie się, jakie korupcje wziął od Szweda? Ile mu wyliczono? Co mu jeszcze obiecano? Mości panowie, oto Judasz Iskariota! Bodajeś konał w rozpaczy! Bodaj ród twój wygasł! Bodaj diabeł duszę z Ciebie wywlókł… Zdrajco! Zdrajco! Po trzykroć zdrajco!”, Służy w chorągwi ludańskiej
-woli posługiwać podstępem – krewny Rocha Kowalskiego; ratuje siebie i przyjaciół z opresji – uciekają z niewoli
- zależy mu na uczciwości i prawdzie – udowadnia szlachetność Kmicica jego listem do Radziwiłła i przez to ratuje go od śmierci, „ Jeśli teraz jeszcze każecie go rozstrzelać, to, jak mi Bóg miły, porzucę wasza kompanię i was znać nie chcę!...”
- Dobry żołnierz- zostaje regimentarzem(tymczasowe obowiązki głównodowodzącego) w obozie pod Białymstokiem, jest dobrym organizatorem zaprowadza porządek
-cwaniactwo- Zagłoba do Zamoyskiego (przed Forgellem) „ofiaruj, wasza dostojność, królowi szwedzkiemu zamian Niderlandy”
-wymowa, pochlebstwa: Lubomirski oddaje się pod komendę Czarnieckiego;
- przyjazny i opiekuńczy- martwi się o Rocha Kowalskiego, gdy zostaje pochwycony przez szwedów(namówił na przyłączenie się do nich),
• Funkcje: Moralizatorska(moralność), wyciąga przyjaciół z opresji, komizm w powieści, pedagogiczna(uczy jak postępować)
• Finał postaci: toast za młodych i kolejne pokolenia
• Postać: ciekawa, wesoła, barwna, lubiąca zabawę
(Cytaty wyjęte z "Potopu"H.Sienkiewicza)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury