profil

Układ sercowo naczyniowy - leki moczopędne

poleca 85% 445 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W niewydolności krążenia stosujemy 3 gr. leków moczopędnych:

1. tiazydy - głównie hydrochlorotiazyd;
2. diuretyki pętlowe - furosemid, torasemid;
3. diuretyki oszczędzające potas - spironolakton, amiloryd;

Działanie leków moczopędnych w niewydolności krążenia jest wielokierunkowe:

- powodują wydalanie sodu i zmniejszenie obj. późnokurczowej lewej komory;
- zmniejszają napięcie lewej komory;
- ograniczają zużycie tlenu przez serce;
- zmniejszają ciśnienie śródścienne lewej komory;
- zmniejszaja przepływ wieńcowy;

Ogólnie leki moczopędne zwiększają sprawność lewej komory przy ich stosowaniu należy zwracać uwagę na zaburzenia jonowe, tzn. chodzi o utratę jonów K i Mg. W leczeniu niewydolności krążenia nie są stosowane , w monoterapii można je stosować tylko w politerapii z lekami innych grup.

HYDROCHLOROTIAZYD - wyst. w postaci tabl. 12,5 i 25mg. Stosowany w różnego pochodzenia
obrzękach oraz w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

FUROSEMID (Furosemidum) - tabl. i amp.. Działa bardzo silnie, lecz krótkotrwale (do 4h). Lek jest
stosowany w obrzęku płuc, mózgu, w zatruciach i w ostrej niewydolności
nerek w celu wymuszenia intensywnej diurezy. W przypadkach nagłych
podaje się lek w dużych dawkach, nawet do 2g. Jako lek moczopędny w
politerapii niewydolności krążenia lek stosuje się doustnie w dawce
40mg co kilka dni.

TORASEMID (Torasemidum, Trifas) - tabl. i amp. Lek hamuje wchłanianie zwrotne Na, chlorków i H2O.
Nie wpływa na filtrację kłębuszkową, przepływ nerkowy oraz
gospodarkę jonową organizmu. Działa cztery razy silniej od
furosemidu i w porównaniu do niego rzadziej wywołuje
hipokaliemię. Wykazuje również działanie hipotensyjne
niezależnie od działania moczopędnego.

SPIRONOLAKTON (Spironol, Aldacton, Verospiron) - tabl. 25, 50, 100mg. Należy do leków
oszczędzających potas. Wskazaniem do stos.
jest niewydolność krążenia, nadciśnienie. Lek
działa moczopędnie, stosowany jest najczęściej
w leczeniu skojarzonym z tiazydami.

AMILORYD - hamuje wymianę jonów Na na K w cewce dalszej nefronu. Na rynku mamy preparat
złożony - Tialorid, w którym występuje amiloryd w dawce 5mg i hydrochlorotiazyd w
dawce 50mg.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty