profil

Układ sercowo naczyniowy - glikozydy nasercowe

poleca 85% 357 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Działają wielokierunkowo na niewydolne serce. Zwiększają siłę skurczu serca - działanie izotropowe. Zwiększają kurczliwość jednocześnie zwalniają przewodnictwo - działanie dramotropowe, oraz zwalnieją czas slurczu mięśnia sercowego - działanie chromotropowe. zmniejszają aktywność adrenergiczną, powodują rozszerzenie naczyń.
Glikozydy mają wąski indeks terapeutyczny. Wymagają ostrożnego stosowania pod ścisłą kontrolą i obserwacją. Działaniem niepożądanym jest zwiększenie wrażliwości mięśnia sercowego na bodźce elektryczne - działanie batmotropowe. To może być przyczyną ciężkich arytmii pobudzenia komorowego.

Do najważniejszycz czynników zmniejszających tolerancję glikozydów naparstnicy wywołujących działania toksyczne należą:

- wiek powyżej 65 lat;
- niedotlenienie tkanek;
- niewydolność nerek;
- hipokaliemia;
- kwasica metaboliczna;
- zaawansowana niewydlność krążenia ze znacznym powiększeniem mięśnia sercowego;
- stan świerzego zawału serca;
- interakcje z innymi lekami (preparaty Ca, adrenomimetyki, blokery kanału wapniowego, kwas
acetylosalicylowy) Te wymienione leki zwiększają stężenie digoksyny w surowicy;

Częstość występowania działań toksycznych po glikozydach ocenia się na 10-23% a smiertelność bezpośrednio spowodowana lekiem wynosi 3-26%.

Preparaty:

DIGOKSYNA (Digoksin) - tabl. 0,25mg, ,0,5mg, 0,1mg. Lek wchłania się w 80% 33-51h. Czas
działania 7 dni. Stozuje się większe dawki nasycające a następnie mniejsze
dawki podtrzymujące.

METYLODIGOKSYNA (Bemecor) - tabl., amp., krople. Działanie podobne do digoksyny ale ma lepsze
parametry farmakokinetyczne (wchłania się calkowicie).

PROSCYLARDYNA (Talusin) - drażetki. Wchłania się w 20-40% w 20% wiąże się z białkami. Czas
półtrwania jest równy 47h, czas działania 2-3 dni.

Działania niepożądane glikozydów:

- dotycza przewodu pokarmoego, układu nerwowego, narządu wzroku i układu krążenia;
- częstoskurcz komorowy;
- migotanie komór;
- migotanie przedsionków;
- bloki przewodzenia;
- nudności, wymioty, brak apetytu, bóle brzucha, biegunka;
- bezsenność;
- uczucie osłabienia mięśni;
- zaburzenia wzroku (widzenie boczne lub przyćmione, mroki lub błyski);

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta