profil

Ogólne zasady farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie a choroby współistniejące, naddciśnienie w ciąży, nadciśnienie w podeszłym wieku

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

* OGÓLNE ZASADY FARMAKOTERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO*


W monoterapii nadciśnienia zaleca się leki moczopędne, B(beta)-adrenolityki, antagonistów kanału Ca, inhibitory konwertazy angiotensynowej. W przypadku politerapii przeciwwskazane jest kojarzenie leków mających podobny mechanizm działania.
Dawki leków należy stopniowo zwiększać począwszy od niskich dawek. Należy unikać nagłego odstawienia leków.* NADCIŚNIENIE A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE*a) nadciśnienie i niewydolność wieńcowa

- antagoniści kanałów Ca;
- B(beta)-adrenolityki;

b) zaburzenia rytmu serca:

- B(beta") blokery;
- blokery kanału Ca;
- inhibitory konwertazy angiotensynowej;

c) przerost lewej komory:

- B(beta) blokery;
- blokery kanału Ca;
- inhibitory konwertazy angiotensynowej;

d) zastoinowa niewydolność krążenia:

- leki moczopędne;
- inhibitory konwertazy angiotensynowej;

e) astma oskrzelowa:

- leki moczopędne;
- leki blokujące kanał Ca;

f) cukrzyca:

- inhibitory ACEI;
- antagoniści kanałów Ca;

g) choroby nerek:

- inhibitory ACEI;
- antagoniści kanałów Ca;

h) bloki przedsionkowo-komorowe:

- pochodne dihydropirydyny;
- leki moczopędne;* NADCIŚNIENIE W CIĄŻY*


O rozpoznaniu nadciśnienia w ciąży decydują wartości powyżej > 140/90 mm Hg.

Lekami stosowanymi tu są:
- Metylodopa;
- kardioselektywne B(beta) blokery;
- dihydralazyna;

Ważnym elementem terapii nadciśnienia jest terapia zagrażających życiu przełomów nadciśnieniowych. Leczenie w takich przypadkach powinno rozpoczynać się w czasie od 30min. do kilku godzin od momentu stwierdzenia podwyższonego ciśnienia.
W przełomach nadciśnieniowych stosuje się następujące leki:
- kardioselektywne B(beta) blokery;
- nitroglicerynę;
- nifedypinę;
- fentalominę;

Leki te z regóły podaje się dożylnie w postaci wlewów kroplowych.* NADCIŚNIENIE W PODESZŁYM WIEKU*


W przypadkach pacjentów starszych terapię rozpoczyna się od małych dawek i stosować powinno się w miarę możliwości monoterapię inhibitorami ACEI, blokami kanału Ca, w skojarzeniu z małymi dawkami leków moczopędnych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty