profil

Twórczość Daniela Naborowskiego.

drukuj
satysfakcja 30 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym przemijaniu, poszukiwał wartości, które nadają sens ludzkim wysiłkom. Nietrwałość życia, przelotność człowieczego bytowania odnajdziemy w wierszu "Krótkość żywota":
"Między śmiercią, rodzeniem byt nasz ledwie może
Nazwan być czwartą częścią mgnienia".

W wierszu "Cnota grunt wszystkiemu" odnajdziemy znaną nam myśl Jana Kochanowskiego z fraszki "O żywocie ludzkim" - "Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława - wszystko to minie jako polna trawa". Naborowski wymienia cały szereg dóbr materialnych i zaszczytów, za którymi goni człowiek, jakby nie zdawał sobie sprawy "iż to wszystko mija, za nic wszystko stanie". Podobnie jak Jan z Czarnolasu, sławi duchowe wartości człowieka, które przynoszą prawdziwe szczęście i dobrą sławę:

"Sama cnota i sława, która z cnoty płynie,
Nade wszystko ta wiecznie trwa i wiecznie płynie".


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
22.10.2008 (18:34)

dla mnie OK 5

27.7.2006 (14:20)

Rzeczywiście mało :\ Ale lepsze mało, niż miałyby być powypisywane jakies absurdy.

27.7.2006 (14:17)

Mi tam wystarczy. dzieki

Epoka
Teksty kultury