profil

Stosunek ludzi renesansu do cierpienia

poleca 85% 1014 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
William Szekspir

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI

Wstęp
Krótki opis epoki odrodzenia, ramy czasowe, najważniejsze hasła, światopogląd.
Przedstawienie głównego tematu, omawianego na podstawie wybranych utworów renesansowych.

Rozwinięcie
1) Postawy wobec cierpienia a idee panujące w tym okresie, cierpienie i ofiara jako
nieodłączny składnik ludzkiego losu.
2) Definicja cierpienia.
3) Rodzaje cierpienia w wybranych utworach
a) cierpienie zrozpaczonego ojca po stracie dziecka
- „Treny” Jana Kochanowskiego
· zwątpienie ojca nad sensem swojego cierpienia
· późniejsze ukojenie na myśl o spotkaniu z nieżyjącą Urszulką
b) cierpienie Szekspirowskie,
- „Makbet” - cierpienie zbrodniarza, męka, wyrzuty sumienia
· cierpi z powodu dręczącego poczucia winy, po zbrodniach, które wykonał razem z żoną
- „Romeo i Julia” - cierpienie z miłości
· nieszczęśliwa miłość pełna bólu i cierpienia
· śmierć tytułowych bohaterów łącząca ich na wieki
- " Hamlet" - cierpienie duchowe
c) cierpienie z miłości wg Franciszka Petrarki
- " Sonety do Laury" - [..] , Jeśli to nie miłość... Poeta próbuje zdefiniować pojęcie miłości. Jest to uczucie, które sprawia radość i cierpienie, daje ogień wewnętrzny i płacz, boleść i rozkosz, dobro i zło, radość i żałość, jest uczuciem, które zniewala. Nie znajdę pokoju... Dla człowieka zakochanego miłość jest niemalże śmiercią.
d) " Dekameron"; " Sokół" - Giovanni Boccaccio - cierpienie z miłości -
Federico cierpi ponieważ jego ukochana, Monna Giowanna, nie odwzajemnia jego uczucia. Ponownie pogrąża się w cierpieniu, gdy nie może spełnić życzenia ukochanej.
e) cierpienie egzystencjalne wg Mikołaja Sępa Sarzyńskiego
- " O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego"
Omówienie odpowiednich fragmentów danych utworów.
4) Przedstawienie sylwetek wybranych poetów oraz tematyki cierpienia pojawiającej się w ich dziełach.
5) Wpływ motywu cierpienia w twórczości poetów renesansu i jego odbiór przez ludzi oraz wzorce panujące w tym okresie.
6) Wybrane cytaty dotyczące poglądów na cierpienie w omawianej epoce.

Zakończenie
Podsumowanie i przedstawienie wniosków wyciągniętych poprzez analizę utworów oraz postaw ludzi w obliczu cierpienia.
- klęska humanistycznej filozofii życiowej ( wpływ przede wszystkim "Trenów"
J. Kochanowskiego)
- rodzi się także wątpliwość w istnienie Boga.
Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka – swoistym synonimem człowieczeństwa
Literatura stara się stać ucieczką i ukojeniem przed cierpieniem.

BIBLIOGRAFIA
Literatura podmiotu:
Kochanowski J., Treny, wyd. Ossolineum, Wrocław, 1999
Szekspir W., Makbet, wyd. Greg, Kraków, 2003
Szekspir W., Romeo i Julia, wyd. Greg, Kraków, 2003
Szekspir W., Hamlet, wyd. Greg, Kraków, 2003
Petrarka F., Sonety do Laury, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001
Boccaccio G., Sokół w: Dekameron, wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004

Literatura przedmiotu:
Żukowska K., Poeci polscy od średniowiecza do baroku,
wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1997, s. 35-46
Kosiek T., Skrzypek Ł., Słownik Motywów Literackich, wyd. Greg,
Kraków, 2005, s. 53-54
Tomkowski J., Literatura Polska wydanie poszerzone,
wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1999, s.14-16 i 22-35
Ziomek J., Renesans w: Historia Literatury Polskiej,
wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1973

Materiały pomocnicze:
- cytaty wydrukowane ze strony: www.myśli.com.pl/cytaty

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Materiały do matury