profil

Energia elektryczna

poleca 86% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

najwiecej energi elektrycznej jest wytwarzane na 3 sposoby


w hydroelektrowniach, używających do napędu generatorów turbin wodnych, obracanych przez strumień wody;
w elektrowniach cieplnych, wykorzystujących turbiny parowe obracane przez strumień sprężonej pary wytworzonej dzięki spalaniu jakiegoś paliwa kopalnego (zwykle jest to węgiel);
w elektrowniach atomowych, wykorzystujących ciepło wytworzone w reaktorze atomowym
Hydro elektrownie to 20% produkcji energi elektrycznej na swiecie,elwktrownie atamowe 10% elektrownie cieplna 69%, a inne rodzaje produkcji energi elektrycznej stanowią 1%


Wytwarzanie energii tymi sposobami wiąże się jednak z coraz większym sprzeciwem ekologów. Zanieczyszczenia emitowane przez elektrownie cieplne wykorzystujące paliwa kopalne stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego w postaci kwaśnych deszczy oraz efektu cieplarnianego .

Wybór elektrowni węglowej oznacza:
kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych inżynieryjnych w miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia;
wydobycie, transport i magazynowanie milionów ton węgla rocznie;
konieczność pozyskania wody niezbędnej do chłodzenia, pociągającą za sobą straty na skutek parowania w niektórych miejscach na śródlądowych drogach wodnych oraz możliwość odprowadzania nagrzanej wody do rzek, co ma negatywny wpływ na biologię wód;

emisję do atmosfery dwutlenku węgla, powodującego efekt cieplarniany;

Wybór elektrowni atomowej oznacza oznacza:
kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych w miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia;
wydobycie, przetworzenie, wzbogacenie oraz przekształcenie w paliwo uranu w innych zakładach przemysłowych;
gromadzenie się zużytego paliwa uranowego, obejmującego odpady radioaktywne i pluton;
gromadzenie się innych stałych odpadów radioaktywnych wymagających likwidacji;
Wybór hydroelektrowni oznacza:
wydobycie i transport na dużą skalę materiałów niezbędnych do wzniesienia zapory;
kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów i materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia;
znaczące zaburzenie drogi wodnej, zarówno powyżej jak i poniżej zapory, w tym stanu lokalnego ekosystemu, zasobów składników pokarmowych, łowisk, siedlisk ptactwa, stanu osadów rzecznych;
zakłócenia lokalnych stosunków hydrologicznych, hydrologicznych tym poziomu wód gruntowych i spływu wód;
zatopienie pewnej powierzchni terenu;

. Zaopatrzenie w wodę, zwłaszcza pitną, jest coraz trudniejsze. Woda, którą pijemy, najczęściej pochodzi z rzek. Żeby nadawała się ona do celów spożywczych, musi być czysta.
Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za zanieczyszczoną taką wodę, która utraciła swoje naturalne właściwości i której skład chemiczny został zmieniony. Zmniejszenie ilości tlenu w wodzie powoduje na przykład śnięcie ryb oraz wymieranie innych organizmów. Na martwych organizmach bardzo szybko rozwijają się bakterie gnilne, których działalność powoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Na skład i właściwości wody w rzekach mają wpływ nie kontrolowane odłowy ryb, wprowadzanie gatunków obcych, osuszanie lagun, budowa zapór i kanałów oraz podnoszenie jej temperatury przez doprowadzanie do zbiorników ciepłej wody z elektro-ciepłowni.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy