profil

1493-1699

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie Chmielnickiego

1493-szlachta utwożyla izbę poselską 1652-poraz pierwszy zerwano zerwano sejm
1606otwarta walka przeciw królowi 1610-bitwa pod Kłuszynem(Stanisław Żółkiewski)
1621-bitwa pod Oliwa(A.Dickman)1620bitwa pod Cecora(ST.Żółkiewski)
1672-zdob.przez Turków kamieńca podolskiego 1672-traktat w Buczaczu
1683-zwycięstwo J III Sobieskiego pod Wiedniem, 1699-pokój w Karłowicach
1667-ukraina zostaje podzielona(L.Stronnom..nal. do Rosji)(p.stronnom..do polski)
1525-na rynku w Krakowie książę Albercht ukląkł przed polskim królem.
1548-zmarł Zygmunt stary.
1568-Zyg.August zwołał polsko-litewski sejm do Lublina
1564-powstało jezuickie kolegium w Braniewie,
1578-powstał uniwersytet w wilnie1
1576-batory poślubił Annę.. i zostali królami.
1584-Zmarł Iwan Groźny
1573-H.Walezy królem
1592-zmarł Z.III Waza.
1587-waza przybył do PL.
1605-Jan Karol Chodkiewicza czele silnej armii wkroczył do PL
1610-St.Żółkiewski zwyciężył wojnę pod Kłuszynem
1619-rozejm…przyznający Polsce ziemie Smoleńską
1620-1621-wojna miedzy PL/Kozakami a Turcją ,
1600-1635-rp utraciła większość Inflant,
1648-powstanie Chmielnickiego,
1655-szwecja zaatakowała RP,
1657-J.Kazimierz przyznał Prusom Ks. Niezależność
1672-armia turecka zaatakowała PL
1683-JanIII poprowadził armie polską pod oblężony przez Turków Wiedeń
1699-PL odzyskała utracone Podole

Sejmiki ziemskie-zajazdy szlachty zamieszkującej województwo, lub ziemie ,na której dzieliła się korona i Litwa,
Demokracja szlachecka-rodzaj władzy, w której najważniejszą role odgrywa szlachta
Rokosz-zbrojne wystąpienie przeciwko królowi
Tolerancja religijna -pokój wewnątrz państwa
Piechota wybraniecka- stała siła zbrojna z chłopów
Sarmatyzm- światopogląd szlachty, a zarazem jej styl życia
Wojna północna - Szwecja i Rosja

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta