profil

Daty 1423-1638

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

1423-Statut Warcki
1493-Sejm Walny
1496-statuty piotrkowskie
1505-Konstytucja Nihil Novi
1515-Układ w Wiedniu (H-J)
1525-Hołd pruski
1530-koronacja Zygmunta Augusta
1537-sejm rokoszowy
1538-viritim
1561-Sekularyzacja
1562-Liberum veto
1563-układ z H
1564-Jezuici w Polsce
1568-Powołanie Komisji Morskiej
1569-Unia lubelska
1572-Konfederacja Sandomierska
1573-Konfederacja Warszawska
1573-I Wolna Elekcja
1573-Artykuły Henrykowskie
1575-drugie bezkrólewie
1578-Trybunał Koronny
1581-Trybunał Litewski
1587-podwójna elekcja
1596-Unia Brzeska
1649-ugoda zborowska
1658-wygnanie Arian
1672-rozejm w Buczaczu

1601-zwycięstwo Radziwiłła i Chodkiewicza pod Kockenhausen
1604-dymitriada
1605-zwycięstwo Chodkiewicza pod Kircholmem
1610-zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem
1618-rozejm w dywilinie
1622-rozejm w Mitawie
1627-zwycięstwo Polaków pod Oliwą
1629-zwycięstwo Polaków pod Trzciną
1648-początek powstania Chmielnickiego
1651-ugoda w Białej Cerkwii
1652-wyprawa Chmielnickiego na Mołdawię
1655-zwycięstwo Polaków pod Ochmatowem
1655-atak Karola X Gustawa na Polskę
1655-wojna podjazdowa Czarnieckiego
1655-konfederacja w Tyszowcach
1657-traktat welawsko-bydgoski (suwerenność Prus)
1658-ugoda w Hadziaczu
1660-pokój w Oliwie
1667-rozejm w Andruszowie
1673-zwycięstwo Sobieskiego pod Chocimiem
1676-rozejm w Żórawnie
1648-zawiazanie Św. Ligi
1699-pokój w Karłowicach
1655-60-potop szwedzki
1591-93-powstanie pod wodzą Konińskiego
1594-99-powstanie Nalewajki
1630-37-powstanie Fedorowicza
1637-38-powstanie Pawluka

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta