profil

Ważne daty od 1492 do 1871

poleca 85% 157 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Unia lubelska Powstanie Chmielnickiego

1492 odkrycia ameryki przez Kolumba
1517 marcin Luter, zapoczątkowanie rewolucji
1524-26 wojny chłopskie w Niemczech
1531 henryk 8 głową kościoła anglikańskiego
1534 sprowadzenie do polski zakonu jezuitow
1545-1563 sobór trydencki
1582 kalendarz gregoriański
1444 bitwa pod warną
1569 unia lubelska ( polsko-litewska)
1543 publikacja ‘’ o obrotach cial niebieskich’’
1505 nihil novi
1493 pierwszy dwuizbowy sejm w polsce
1572 koniec dynastii Jagiellonów
1573 wolna elekcja, konfederacja warszawska ( tolerancja religii)
1574 – Henryk Walezy pierwszym elektem
1564 sprowadzenie jezuitów do polski ?????????????????????//
1658 wygnanie arian z polski
1600 początek wojen ze Szwecją
1605 bitwa pod Kirholmem
1655-1660 potop szwedzki
1660 pokój w oliwie
1648 powstanie Chmielnickiego(kozacy)
1683 Jan 3 sobieski pokonuje Turków
1699 pokój z Turcją w karłowicach
1684 święta Liga ( przeciw turcji)
1652 liberum veto
1717 sejm niemy
1732 traktat trzech czarnych orłów
1788-1792 sejm wielki
1791 konstytucja 3 maja
1792 tragowica
1740 Colegium Novilium
1773 Ken
1789 wielka rewolucja francuska
1776 deklaracja niepodległości
1777 konstytucja stanów zjednoczonych
1772-1 rozbiór
1793 – 2 rozbiór
1795 – 3 rozbiór
1794 powstanie kosciuszkowkie
1797 Legiony polskie we Włoszech
1807 księstwo warszawskie
1812 wyprawa Napoleona na moskwę ( przegrał z zimą)
1815 bitwa pod Waterloo , księstwo polskie, kongres wiedeński
1830 noc listopadowa
1864 powstanie krakowskie
1848-49 wiosna ludów
1863 powstanie styczniowe
1861 zjednoczenie Włoch
1871zjednoczenie niemiec

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta