profil

Jacek Soplica - nowy typ bohatera.

poleca 85% 196 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Jacek Soplica

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica.

 jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych
 znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości
 poznajemy go jako „zawadiackiego paliwodę”, którego gorąca miłość, porywczość temperamentu i doznana krzywda doprowadziła do zbrodni
 do zabicia stolnika rozpoczyna się w duszy Jacka przełom moralny, który wypali w nim ogniem cierpień przywary szlacheckie i osobiste i wykuje zeń rycerza walki o wolność narodu
 nie będzie to już ten typ polityka, ktory publicznie wygłasza hasła patriotyczne i postępowe, a w życiu osobistym kieruje się egoizmem klasowym jak Horeszko, ani samotny bojownik w rodzaju Konrada Wallenroda. Jacek Soplica działa wśród mas szlachty zaściankowej i chłopstwa(ks. IV wrs. 277-452)
 pobudza ich patriotyzm
 organizuje powstanie
 jest to działacz polityczny zespalający w sobie patriotyzm ze szczerym demokratyzmem
 znała ten typ działacza Polska od czasów Kościuszkowskich, dopiero jednak z Jackiem Soplicą wkroczył on do poezji

Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym ?


I tak i nie. Najlepiej określić go jako nietypowego bohatera romantycznego. Część życiorysu Jacka Soplicy pasuje do schematu bohatera romantycznego:

 I etap: młodość bohatera
 odbiega od typowego układu - Spolica jest zawadiaką, hula, bierze udział w sejmikach - zupełnie nie pasuje do portretu uduchowionego, samotnego, wrażliwego poety.
 Lecz miłość Jacka do Ewy Horeszkówny jest nieszczęśliwa. Uczucie nie może zrealizować się w małżeństwie - zostaje zerwane ręką ojca panny.
 W życiu Jacka Soplicy dokonuje się metamorfoza po zabójstwie Horeszki (nie po odmowie Horeszków ręki Ewy)
 Spolica przemienia się w ks. Robaka (przeistoczenie zaznaczone zminą imienia)
 Jako ks. Robak, bohater nosi wiele cech romantycznych.
 Teraz jest
 samotny,
 waleczny,
 tajemniczy,
 jest bojownikiem o sprawy kraju,
 działa w ukryciu,
 Lecz nie działa jednostkowo, nie bierze całej idei wyzwolenia na siebie, przeciwnie jego działalność jest racjonalna, jest jednym z wielu emisarjuszy, przygotowuje powstanie na Litwie.
 Poza tym nietypowa dla bohatera romantycznego jest
 skromność ks. Robaka
 nie ma tu cienia wywyższenia się ponad tłumy, przeciwnie jest głęboka pokora (imię Robak)
 i szczera pokuta.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury