profil

Kongres Wiedeński.

poleca 83% 704 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONGRES WIEDEŃSKI

Po upadku Napoleona Bonaparte władcy europejscy spotkali się, aby naradzić się nad ustanowieniem nowego ładu w Europie. Zjazd nazywany kongresem trwał od września 1814 do czerwca 1815 r. Zgromadzili się na nim przedstawiciele wszystkich państw walczących z Napoleonem. Najważniejszą rolę odegrały Wielka Brytania, Austria, Prusy i Rosja.Do kongresu dopuszczono także Francję, jej równorzędny status wynikał z zasady zachowania równowagi europejskiej(opowiadali się za nią głównie politycy brytyjscy którzy nie chcieli dopuścić do wzrostu potęgi Prus i Austrii).Kongres opierał się na zasadzie legitymizmu czyli oznacza to,że monarchowie są nieusuwalni,gdyż ich władza pochodzi od Boga a nie z ludzkiego nadania. Zmiany władców w poprzednich latach uznano za nieważne a ich powrót na trony wiązał się z restauracją (czyli przywrócenie obalonych dynastii i dawnych porządków społeczno-politycznych0. We Francji władzę objęła dynastia Burbonów.
-Unieważniono zmiany granic, Francję pozbawiono wszystkich ziem zdobytych przez Napoleona oraz we wcześniejszych wojnach prowadzonych po 1792 r.
Prusy przejęły część Saksonii,Wielkopolski i Księstwa Warszawskiego(rejon Bydgoszczy),Pomorze Szwedzkie i wyspę Rugię oraz Nadrenie i Westfalię.
-Rosji przyznano Finlandie, Besarabię oraz część ziem polskich(wchodzących wcześniej skład Królestwa Warszawskiego)
-Austria dostała Lombardię i Wenecję w północnych Włoszech,uzyskała tez szerokie wpływy w innych państwach włoskich. Miała także silną pozycję w Niemczech, gdzie stanęła na czele utworzonego Związku Niemieckiego. Skupiał on 41 państw i 4 wolne miasta.
-Podczas kongresu nastąpił następny podział polskiego terytorium między państwa zaborcze. Księstwo Warszawskie (jako wytwór Napoleona)zostało zlikwidowane a jego terytorium podzielono. Austria otrzymała kopalnie soli w Wieliczce i Bochni. Wielkopolskę włączono w skład Prus nadając jej nazwę Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Na części terytorium Księstwa Warszawskiego z Warszawą włącznie utworzono Królestwo Polskie(zwane Królestwem Kongresowym lub Kongresówka).Kraków wraz z najbliższą okolicą przekształcono w Rzeczpospolita Krakowską(miasto wolne, niepodległe i neutralne pod opieka trzech mocarstw).Ta”opieka”oznaczała ścisłą kontrolę wszelkich polskich poczynań w tym mieście, a nawet okupacje wojskową.
-Utworzono także Królestwo Niderlandów oraz zapewnienie wieczystej neutralności Szwajcarii.
-Decyzje podjęte na kongresie oznaczały w większości cofnięcie stosunków społeczno-politycznych, wykluczono jakikolwiek wpływ społeczeństwa na rządy państwem, przywracano absolutyzm oraz przywileje szlachty i arystokracji, zlikwidowano wolność słowa, rozbudowano cenzurę,rządzacy wiedzieli,że postanowienia mogą wywołać bunty, aby im przeciwdziałać Prusy,Rosja i Austria zawarły Święte Przymierze.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna