profil

Najważniejsze daty z I wojny światowej

drukuj
poleca 81% 641 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1882-powstanie trójprzymierza
1907-powstanie trójporozumienia
1912-kociął bałkański
28.06.1914-wybuch 1 wojny świat.
Niemcy wypowiadają wojnę Serbom
1.08.1914-niemcy wypowiadają Rosji
3.08.1914-niemcy –Francji
4.08.1914-W.bryt- Niemcom
6.08.1914-austro-wegry –Rosji
walka na froncie zach.
6-10.09.1914-b.pod Marną
(załamanie koncepcji wojny błyskawicznej)
21.02.1914-b. pod Verdun
06.1914- b. Pod Sommą (czołgi)
wojna na froncie wsch.
06.1914-rosjanie podejmują działania
wojenne zajmując Galicję K.P,
wiosna1914-ofensywa państw centralnych
(zajmują Galicję)
1916-wojna przybiera charakter pozycyjny
27.02.1917-rewolucja lutowa
5.12.1917-zawieszenie broni na froncie wsch.
3.03.1918-traktat pokojowy w Brześciu Litewskim
kończy wojnę między Rosją a Niemcami
6.04.1917-przystąpienie USA do wojny
wiosną1918-wojska niemieckie podjęły ofensywę
docierając do Paryża
18.07.1918-państwa koalicji podejmują kąt ofensywę
10.1918-linia frontu przesunęła się nad rzekę Moza


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
8.4.2011 (13:19)

Uwaga są błędy .
21.02.1914-b. pod Verdun
21.02.1916r to jest poprawna data

11.9.2008 (14:27)

super praca bardzo mi pomogła:)

Dzieki wielkie;****

Typ pracy