profil

Najważniejsze daty z I wojny światowej

poleca 81% 837 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1882 - powstanie trójprzymierza

1907 - powstanie trójporozumienia

1912 - kocioł bałkański

28.06.1914 - wybuch 1 wojny świat. Niemcy wypowiadają wojnę Serbom

1.08.1914 - Niemcy wypowiadają Rosji

3.08.1914 - Niemcy – Francji

4.08.1914 - W.bryt - Niemcom

6.08.1914 - Austro - Wegry – Rosji walka na froncie zach.

6 - 10.09.1914 - b.pod Marną (załamanie koncepcji wojny błyskawicznej)

21.02.1916 - b. pod Verdun

06.1914 - b. Pod Sommą (czołgi) wojna na froncie wsch.

06.1914 - Rosjanie podejmują działania wojenne zajmując Galicję K.P,

Wiosna 1914 - ofensywa państw centralnych (zajmują Galicję)

1916 - wojna przybiera charakter pozycyjny

27.02.1917 - rewolucja lutowa

5.12.1917 - zawieszenie broni na froncie wsch.

3.03.1918 - traktat pokojowy w Brześciu Litewskim kończy wojnę między Rosją a Niemcami

6.04.1917 - przystąpienie USA do wojny

Wiosną 1918 - wojska niemieckie podjęły ofensywę docierając do Paryża

18.07.1918 - państwa koalicji podejmują kąt ofensywę

10.1918 - linia frontu przesunęła się nad rzekę Moza

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
11.9.2008 (14:27)

super praca bardzo mi pomogła:)

Dzieki wielkie;****

Sprawdzone przez eksperta

Typ pracy