profil

Rolnictwo Ekologiczne

poleca 85% 169 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo ekologiczne to dział rolnictwa, które łączy trzy główne cele, czyli zachowanie środowiska, zyski z gospodarowania oraz tworzenie małych tętniących życiem wiejskich społeczności. Idee realizowane w rolnictwie ekologicznym wywodzą się z różnych filozofii i przyjmują różne formy społeczne i ekonomiczne.
W Polsce rolnictwo ekologiczne wiąże się głównie z produkcją żywności organicznej oraz ekoturystyką. Polskie rolnictwo posiada ogromny nadmiar siły roboczej, dzięki czemu możliwe jest funkcjonowanie wielu gospodarstw ekologicznych. W Europie po szeregu afer związanych z masową produkcją żywności (epidemia BSE) pojawił się duży popyt na naturalne produkty spożywcze. Wielu rolników w związku z polską akcesją do Unii Europejskiej wiąże duże nadzieje z nowym rynkiem ekologicznym. W roku 2001 polski sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym, która ma pomóc z rozwoju tej gałęzi gospodarki w naszym kraju

Podoba się? Tak Nie