profil

Efekt cieplarniany

poleca 85% 207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ziemia
Ziemia jest jak „wyspa życia” w przestrzeni kosmicznej. Jak na razie naukowcy nie stwierdzili by na innej planecie istniało życie, a na naszej planecie istnieją sprzyjające warunki: jest energia słoneczna, powietrze i woda w stanie ciekłym. Kulę ziemską otacza atmosfera. Rozciąga się ona do wysokości około 700 kilometrów nad powierzchnią Ziemi i zawiera takie składniki chemiczne jak: azot, węgiel, siarka. Znajdują się one w ciągłym obiegu i mają duży wpływ na życie na Ziemi. Jak już wspomniałam, temperatury powietrza panujące na Ziemi są odpowiednie dla życia i rozwoju roślin, zwierząt. Temperatura powietrza zmienia się w zależności od położenia danego miejsca na Ziemi, obserwujemy, zatem jej duże zróżnicowanie na kuli ziemskiej. Żywe organizmy dostosowały się do bardzo zróżnicowanych warunków. Życie na Ziemi istnieje niemal wszędzie.
Efekt cieplarniany
Do powierzchni ziemi dociera energia słoneczna, która powoduje jej ogrzewanie. Gdy energia ta dociera do górnych warstw atmosfery, jej część zostaje z powrotem odbita w przestrzeń kosmiczną, część pochłonięta przez atmosferę, a reszta dociera do powierzchni Ziemi powodując jej ogrzewanie. Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy Ziemia wypromieniowuje ową energię cieplną. Część promieniowania cieplnego Ziemi zostaje pochłonięta przez gazy obecne w atmosferze. Zjawisko to powoduje utrzymanie ciepła na Ziemi.
Tak, więc atmosfera ziemska przepuszcza promieniowanie słoneczne w kierunku Ziemi, ale zatrzymuje promieniowanie cieplne, które jest emitowane przez Ziemię w przeciwnym kierunku. Podobny efekt zaobserwować można w szklarniach, tyle tylko, że tu do zatrzymania ciepła używa się szyb. Dlatego też proces ten nazywamy często efektem szklarniowym lub efektem cieplarnianym. Jeśli w atmosferze jest zbyt wiele gazów wywołujących efekt cieplarniany, (czyli gazów cieplarnianych), to zatrzymują one zbyt wiele ciepła, co może spowodować zmiany klimatyczne na Ziemi.

Dwutlenek węgla- główny winowajca
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny są paliwami kopalnymi. Ich spalanie wyzwala do atmosfery dwutlenek węgla i przyczynia się do powstawania(wzrostu) efektu cieplarnianego. Lecz nie tylko paliwa kopalne uwalniają, CO2 podczas spalania. W strefie równikowej wypala się wielkie połacie lasów równikowych, aby w ten sposób przygotować tereny pod przyszłe uprawy. Wypalanie tych lasów jest klęską dla Ziemi. Ich spalanie wyzwala do atmosfery duże ilości do atmosfery dwutlenku węgla oraz niszczy bezpowrotnie drzewa, które by go przyswajały. W ten sposób proces ten podwójnie przyczynia się do potęgowania efektu cieplarnianego. Należy pamiętać, że lasy dostarczają ludzkości wiele potrzebnych surowców(w tym leków), a także są domem dla wielu plemion. Stanowią ostoję i bogactwo dzikiej przyrody.
Inni winowajcy
CO2 jest głównym gazem odpowiedzialnym za powstawanie efektu cieplarnianego, ale są również inne. Wiele gazów cieplarnianych występuje w atmosferze w znikomych ilościach, ale ich ”skuteczność” w zatrzymywaniu ciepła w atmosferze jest wielka. Ocenia się, że działanie metanu jest w tym przypadku około 30 razy większe niż dwutlenku węgla, tlenku azotu 150 razy, ozonu występującego przy powierzchni ziemi 2000 razy, a freonu aż 10000-23000 razy większe. Co gorsza niektóre gazy cieplarniane pozostają w atmosferze bardzo długo: wprawdzie ozon przypowierzchniowy może przetrwać tylko parę tygodni, ale tlenek azotu może pozostać w niej aż 170 lat. Dla większości freonów czas ten wynosi około 100 lat, ale w przypadku niektórych dochodzi do 20 000 lat. Dane te dowodzą, że problem globalnego ocieplenia Ziemi dotyczy nie tylko naszego pokolenia, ale wielu następnych.
Globalne ocieplenie
Pogoda może zmieniać się często, czasem nawet w ciągu jednego dnia. Różnica temperatury powietrza o kilka stopni zanotowana na przykład w ciągu jednego dnia jest przez nas mało odczuwalna. Ale jeśli rozpatrywalibyśmy różnicę średniej temperatury powietrza na Ziemi w ciągu 100-200 lat, to różnica paru stopni jest wielkością znaczną. Naukowcy sądzą, że dwukrotny wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze może prowadzić do ocieplenia Ziemi o około 1,5-4,5 stopnia Celsjusza. Nie trudno sobie wyobrazić, co mogłoby to spowodować. Z pewnością zmieniłoby to warunki klimatyczne na świecie. Dla przykładu temperatury w Wielkiej Brytanii mogłyby osiągnąć poziom charakterystyczny dla klimatu śródziemnomorskiego. W niektórych częściach świata np.: na Syberii efekt cieplarniany przyniósłby pozytywne efekty(możliwość prowadzenia upraw).
Wzrost poziomu wód
Konsekwencją efektu cieplarnianego jest podnoszenie się poziomu wód. Nawet małe podniesienie się wód w morzach, oceanach może mieć katastrofalne skutki. Duża część lądu Holandii została wydarta morzu. Tereny te leżą poniżej jego poziomu. Rząd Holandii byłby zmuszony do wybudowania wielkich wałów ochronnych.
Dowody
Skąd wiadomo, ze ilość gazów cieplarnianych w atmosferze wzrasta i że średnia temperatura powietrza na Ziemi jest coraz wyższa? Na razie jednym z przekonujących dowodów jest to, że klimat może się zmieniać na skutek ocieplenia globalnego jest fakt, że na lata osiemdziesiąte XX wieku przypadło 6 najgorętszych lat, jakie kiedykolwiek zanotowano na świecie. Następne lata mogą przynieść kolejne dowody.
Co można zrobić?
Aby zredukować poziom CO2 należy spalać mniej paliw kopalnych. Można to uzyskać wykorzystując alternatywne źródła energii. Konserwacja istniejących i stosowanie bardziej wydajnych to również sposoby obniżenia ilości CO2 dostającego się do atmosfery. Innym sposobem zapobiegania wzrostowi CO2 jest przestanie wypalania i wycinania lasów równikowych. Należy sadzić drzewa. Jak wiemy, drzewa pobierają dwutlenek węgla i zapobiegają jego przedostawaniu się do atmosfery.

P-a-t-r-y-c-j-a

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata