profil

Publicystyka

poleca b/d

rzecz. ż, br. lm

dział piśmiennictwa dotyczący pisania i publikowania w prasie, dziennikarstwo, najczęściej publicystykę kojarzy się z pisaniem o sprawach współczesnych, aktualnych.

 

Na studiach dziennikarskich studenci poznają rozmaite gałęzie publicystyki (D. lp),takie jak: informacja prasowa, reportaż, felieton. Mają też specjalne zajęcia, podczas których znani publicyści mówią o szczegółach warsztatu dziennikarskiego.

Pochodzenie:

publicysta (ż publicystka) – osoba publikująca swoje teksty w prasie, dziennikarz, dziennikarka,
publikacja – tekst udostępniony drukiem,
publikować – umieszczać swoje teksty drukiem w prasie, ale też w np. w książkach, publikowany – umieszczony w prasie lub w innych wydawnictwach drukowanych.

Obecna postać

Ze słowem publicystyka wiąże się: dziennikarstwo, prasa, czasopismo, druk, magazyn, media, relacja prasowa itd.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Publicystyka