profil

Procesy społeczno-demograficzne i urbanizacyjne

poleca 85% 771 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Liczba ludności kontynentów w 1999 r:
Azja-3 634 mlm
-Afryka-767 mln
-Europa-729 mln
-Am.Płn-477 mln
-Am.Płd-341 mln
-Australia i Oceania-30 mln

Przyrost naturalny –około 80 mln osób
Stopa przyrostu naturalnego-13,2 %

Migracja-ruch wedrówkowy ludzi w celu zmiany miejsca zamieszkania związany z przekraczaniem granic administracyjnych.
Emigracja-proces odpływu ludności
Imigracja-proces napływu ludności
Ekumena-obszary stale stale zamieszkane przez człowieka
Anekumena-obszary które nie zostały zamieszkane przez ludzi
Subekumena-tereny okresowo zamieszkane przez człowieka

Gęstość zaludnienia:
-średnia gęstość zaludnienia lądów-44 osoby na km2
-Azja –113 osób na m2
-Europa-70 osób na km2
-Australia i Oceania –3 osoby /km2
Miejsca o wysokiej koncentracji ludności:
-Nizina chińska
-Nizina Gangesu
-Dolina Nilu
-Jawa

Współczynnik feminizacji-liczba kobiet na 100 męzczyzn
-wysoka nadwyżka kobiet Ukraina ,Rosja,Węgry ,Austria
-nadwyżka męzczyzn-Egipt,Indie,Iran ,Turcja

Rasa –grupa ludzi posiadająca wspólne cechy,które przekazywane są dziedzicznie

Podstawowe rasy ludzkie:
-biała(europeidalna)
-żółta(mongloidalna)
-czarna(negroidalna)

Najwieksze systemy wyznaniowe świata:
-chrześcijaństwo-33,2%
-katolicy-18,8%
-protestanci-6,9%
-islam-17,7%
-hinduizm-13,3%
-buddyzm-5,7%
Najczęsciej używane języki świata:
-chiński-19% ludności
-hindi-7,8%
-angielski-6,9%
-hiszpański-5,5%

Stopa bezrobocia-stosunek ludności nie posiadającej pracy i poszukujacej jej do ogółu aktywnych zawodowo

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata