profil

Prawidłowości życia społecznego - normy społeczne.

poleca 82% 754 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Każde społeczeństwo ma swój własny system wartości który jest wyznacznikiem norm społecznych czyli nakazów i zakazów dotyczących zachowania człowieka
2. Do najważniejszych norm społecznych zalicza się
a) normy prawne czyli takie które są ustanawiane przez państwo i które dotyczą całego społeczeństwa a za ich nieprzestrzeganie grożą określone sankcje karne
b) normy religijne są ograniczone w swoim zasięgu ponieważ dotyczą wyłącznie wyznawców swojego wyznania, tylko w szczególnych przypadkach może grozić zakaz udziału w życiu kościoła
c) normy moralne mają charakter absolutny i oznaczają bezwzględny zakaz lub nakaz określonego zachowania np nakaz mówienia prawdy. Normy moralne swoim zasięgiem dotyczą całego społeczeństwa za nieprzestrzeganie norm moralnych grozi nam eliminacja z życia społecznego tzw ostracyzm społeczny dotyczą pewnych nawyków zachowania się i kontaktowania z innymi ludżmi które są charakterystyczne dla danej zbiorowości

Podoba się? Tak Nie