profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Prawidłowości życia społecznegopoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Prawidłowości życia społecznego - normy społeczne.

1. Każde społeczeństwo ma swój własny system wartości który jest wyznacznikiem norm społecznych czyli nakazów i zakazów dotyczących zachowania człowieka 2. Do najważniejszych norm społecznych zalicza się a) normy prawne czyli takie które są...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

społeczeństwo

SPOŁECZEŃSTWO Jednostka a społeczeństwo Czynniki determinujące życie społeczne: a) biologiczne uwarunkowania: b) psychologiczne czynniki: • Potrzeby biologiczne • Potrzeba przedłużenia gatunku • Potrzeba bezpieczeństwa, uznania i...poleca83%
Socjologia

Socjologia ogólna

oddziaływania (podjęcia interakcji). Interakcje społeczne : Świadome działanie jednostki lub grupy skierowane do innych podmiotów życia społecznego , zmierzające do wywarcia wpływu na osobowość czypoleca85%
Socjologia

Koncepcja faktu społecznego u E. Durkheima . Założenia metody E.Durkheima .

badanych dotąd przez inne dyscypliny, wykorzystywanie wiedzy konkretnej, materiałów faktograficznych, dążenie do odkrycia prawidłowości ogólnych życia społecznego . W swoim dziele „Elementarne formy życiapoleca86%
Socjologia

Antropologia kulturowa - wykłady

spajająca społeczeństwo, bo zapewnia wspólne przekonania, normy i wartości, ? siła konsolidująca, ustanawiająca wspólne podstawy życia społecznego , ? spoiwo społeczne ? wiąże grupę i pozwala przetrwaćpoleca84%
Socjologia

Socjologia ogólna

możliwości wzajemnego oddziaływania (podjęcia interakcji). Interakcje społeczne : Świadome działanie jednostki lub grupy skierowane do innych podmiotów życia społecznego , zmierzające do wywarcia wpływu napoleca85%
Psychologia

Psychologia społeczna- wykłady

zmiany społeczne postulowane i wartościowane (akceptowane). Wpływ: żłobek, przedszkole, szkoła - wychowanie ma na celu kreowanie jednostki pozytywnej Stadia rozwoju społecznego wg Wallona