profil

Pojęcie zbiorowości społecznej. Grupy społeczne

poleca 83% 751 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Co to jest grupa społeczna
1. Grupa społeczna - co najmniej trzy osoby powiązane ze sobą więziami społecznymi.
2. Cechy grup społecznej
2. Cechy grup społecznej:
- kilka osób,
- wartości,
- kierowanie się wspólnymi cechami,
- wspólny cel i potrzeby
- poczucie odrębności
3. Podział grup społecznych
3. Podział grup
a) ze względu na wielkość (małe i duże)
b) ze względu na ograniczoność liczby członków
- ekskluzywne
- inkluzywne
- otwarte
c) ze względu na typ więzi
- pierwotne ( rodzina )
- wtórne
d) ze względu na stopień sformalizowania
- formalne (partia polityczna klasa w szkole)
- nieformalne (subkultury młodzieżowe rówieśnicy)

Podoba się? Tak Nie