profil

Regiony

poleca 61% 87 głosów

Region to obszar ukształtowany w wyniku wielu wydarzeń historycznych, wyróżniający się określonymi cechami, np. geograficznymi, gospodarczymi. Mieszkańcy regionu mają poczucie własnej odrębności, ale nie uważają się za odrębny naród.

Regiony sięgają swoimi korzeniami czasów najdawniejszych i często są świadectwem różnorodnych wydarzeń historycznych. Istnieją regiony, które są pozostałością po plemionach słowiańskich zjednoczonych przez dynastię Piastów (Śląsk, Mazowsze). Pojawiające się w dawnych czasach różnice regionalne zostały pogłębione na skutek podziału dzielnicowego, zmian granic, wojen, rozbiorów. W ten sposób wyodrębniały się mniejsze zbiorowości regionalne, które powstawały w oparciu o wspólne doświadczenia historyczne (np. Kurpie, Kaszuby).

W dużym stopniu poczucie odrębności kształtowały warunki geograficzne.Ukształtowanie terenu utrudniające utrzymywanie kontaktów sąsiedzkich, np. występowanie dużych obszarów leśnych i gór, w znacznym stopniu sprzyjało tworzeniu małych zbiorowości regionalnych.

Innymi czynnikami kształtującymi odrębność regionalną jest tradycja i kultura wyrażające się najczęściej w obyczajach, odmienności językowej i religijnej, ubiorach, muzyce. Często właśnie te elementy regionalizmu są najbardziej wyraźne i określają granice pomiędzy regionami Rzeczypospolitej.

Istniejące od 1999 roku województwa częściowo pokrywają się z historycznymi regionami Polski.

Województwa i historyczne regiony Polski

Warto pamiętać

Regiony sięgają swoimi korzeniami czasów najdawniejszych i często są świadectwem różnorodnych wydarzeń historycznych. Inne czynniki kształtujące regiony to warunki geograficzne oraz tradycja i kultura.

Pojęcia

- region – obszar ukształtowany w wyniku wielu wydarzeń historycznych, wyróżniający się charakterystycznymi cechami, np. geograficznymi, gospodarczymi lub kulturalnymi; mieszkańcy regionu mają poczucie własnej odrębności, ale nie stanowią odrębnego narodu

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta