profil

Elektroliza wody

drukuj
poleca 83% 701 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Proces rozkładu wody prądem elektrycznym w celu otrzymania wodoru i tlenu. Ponieważ czysta woda praktycznie nie przewodzi prądu elektrycznego jako elektrolit stosuje się rozcięczony roztwór kwasu siarkowego lub wodorutlenku sodowego. Proces prowadzi się w elektrolizerach wyposażonych w kilkadziesiąt elektrod stalowych i przepony azbestowe oddzielające część anodową od katodowej. Wodór i tlen produkuje się metodą e.w. w przypadku dysponowania tanią energią elektryczną. Rozwój przememysłu petrochemicznego i przeróbka gazu ziemnego, będących tańszym źródłem wodoru, spowodował, że e.w. straciła znaczenie.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy