profil

Wybierz przedmiot
Teksty 20
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Rozmnażanie bakterii

poleca49%
Biologia

Rozmnażanie i wymiana materiału genetycznego

Bakterie rozmnażają się przez podział bezpośredni komórki, czyli na drodze amitozy . Proces ten prowadzi do wzrostu liczebności bakterii w populacji. Zachodzi do momentu wyczerpania się składników odżywczych w środowisku. W niesprzyjających warunkach niektóre bakterie, np. laseczki maczugowców, mogą wytwarzać formy przetrwalnikowe zwane endosporami, które w stanie życia utajonego, czyli anabiozy , mogą przetrwać wiele lat. Rozmnażanie bezpłciowe nie zapewnia bakteriom wymiany materiału...

poleca62%
Biologia

Budowa bakterii

Prokariotyczne komórki bakterii cechuje bardzo prosta budowa. Wielkość waha się od 0,5 do kilkudziesięciu mikronów. Nie mają jądra, a kolisty DNA, tzw. genofor, zlokalizowany jest w nukleoidzie. Wiele bakterii, oprócz chromosomowego DNA, posiada też cząsteczki DNA pozachromosomowego, tzw. plazmidy. Zamiast mitochondriów i chloroplastów występują u nich mezosomy i tylakoidy. Rybosomy są małe. Materiałem zapasowym jest glikogen, wolutyna lub skrobia sinicowa. Ściana komórkowa bakterii...poleca86%
Biologia

Od bakterii do paprotników.

Taksonomianauka o regułach klasyfikacji istot żywych w jednosce różnej rangi, określonej jako taksony. Karol Linneusz upowszechnił dwuczłonowe nazewnictwo, był szweckim lekarzem i przyrodnikiem. SYSTEM BOTANICZNY: gromada, klasa, rząd...poleca85%
Biologia

Bakterie

Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są to organizmy kosmopolityczne. Przetrwalniki - spoczynkowa forma bakterii,...poleca85%
Biologia

Organizmy beztkankowe

Bakterie – org. jednokomórkowe. Mogą tworzyć kolonie. Komórki bakterii są niewielkie i mają prostą budowę. Otacza je błona i ściana komórkowa. Niektóre mają warstwę śluzu. Rolę jądra pełni substancja jądrowa, która występuje w postaci zwiniętych...poleca84%
Biologia

Charakterystyka i podział głównych grup drobnoustrojów

Drobnoustrojami, czyli mikroorganizmami nazywamy formy żywe, niewidoczne gołym okiem. Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do których zalicza się: 1. Wirusy - Virales, 2. Bakterie -...poleca84%
Biologia

Czynności życiowe bakterii - notatka

Czynności życiowe a) odżywianie : * samożywne - fotosynteza (bakterie purpurowe i zieleniejące) - chemosynteza (np.:bakterie siarkowe, metanowe) * cudzożywne - pasożyty :zdobywają pokarm od innych, żywych organizmów np.:gronkowce,...poleca84%
Biologia

Budowa i funkcjonowanie komórki bakteryjnej oraz znaczenie bakterii w przyrodzie i w życiu człowieka

Wszystkie organizmy żywe możemy podzielić na dwie grupy: organizmy, które nie mają wykształconego jądra komórkowego (Prokariota) oraz organizmy mające wykształcone jądro komórkowe (Eukariota). Bakterie są jednokomórkowymi organizmami...poleca83%
Biologia

Wirusy, bakterie - sciąga

WIRUSY Wirusy powodują liczne schorzenia człowieka (ospa, odra, aids), zwierząt (wścieklizna, nosówka), roślin. Pewne ich formy zwane bakterio..... powodują powodują śmierć komórek bakterii. Nie znaleziono jeszcze skutecznych leków przeciw...poleca85%
Biologia

Pneumoty

Formy życia zawierają zarówno DNA i RNA, wirusy posiadają albo DNA albo RNA nigdy równocześnie. Wirusy nie mają rybosomów ani enzymów potrzebnych do syntezy białek. W pewnym sensie wirusy stają się ożywione jedynie po zakażeniu komórki. Są one...poleca85%
Biologia

Polimeraza

Polimeraza – molekularna kserokopiarka . Do przeprowadzenia badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii tego samego genu . Aby za każdym razem nie stosować skomplikowanych procedur , wycinanie go z genomu , raz otrzymany gen powiela się za pomocą...poleca85%
Biologia

Bakterie

1. Bakteriologia- dział mikrobiologii zajmujący się budową, sposobem życia i znaczeniem bakterii. Bakterie (i sinice)- jednokomórkowe organizmy bezjądrowe tworzące w nowoczesnej klasyfikacji organizmów odrębne królestwo prokaryota; organizmy...poleca85%
Biologia

Omówienie Bakterii. Organizmy żywe: Prokariota i Eukariota

Wszystkie organizmy żywe możemy podzielić na dwie grupy: organizmy, które nie mają wykształconego jądra komórkowego (Prokariota) oraz organizmy mające wykształcone jądro komórkowe (Eukariota). Bakterie są jednokomórkowymi organizmami...poleca85%
Biologia

Bakterie

1. Bakterie- mikroorganizmy bezjądrowe o prostej budowie komórek; wiekszość jest cudzożywna, niektóre są samożywne. 2. Budowa i elementy bakterii. Organizmy prokariotyczne, zwane bakteriami, są ewolucyjnie starsze od eukariontów oraz są mniejsze....poleca85%
Biologia

Bakterie

Bakterie (Bacteria), jedna z gromad królestwa bezjądrowych obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), składająca się z łańcuszków z luźno powiązanych komórek (paciorkowiec),...poleca85%
Biologia

Udowodnij, że bakteria to organizm żywy.

Organizm jest to istota żywa zbudowana z komórek, przeprowadzająca wszystkie czynności życiowe, czyli:wykonywanie ruchów,odżywianie sie, oddychanie,rozmnażanie,wzros i rozwój,wydalanie,reakcja na bodźce. Przyglądnijmy sie funkcją zyciowym...poleca85%
Biologia

Bakterie i wirusy.

I PROCARYOTA KRÓLESTWO: Bezjądrowe PODKRÓLESTWO: Archeany PODKRÓLESTWO: Eubakterie Pojawiły się na Ziemi ok. 3,5 mld lat temu w postaci pojedynczych komórek 1. Bakterie- to jednokomórkowe drobnoustroje (mikroorganizmy), których wielkość wynosi...poleca85%
Biologia

Bakterie

Najczęściej występujące w przyrodzie formy życia, są bardzo małe i można je obserwować tylko pod mikroskopem. Spotyka się je w ogromnych ilościach w każdym środowisku na Ziemi. Wiele z nich żyje wewnątrz, lub na innych większych istotach żywych....poleca84%
Biologia

Środowisko życia i komórka bakterii

1. Komórka bakterii składa się z rzęski, otoczki śluzowej, cytoplazmy i substancji jądrowej. Komórka bakterii nie posiada jądra 2. Kształty bakterii - Kuliste - Cylindryczne - skręcone - paciorkowce - gronkowce 3. Bakterie występują...poleca83%
Biologia

Bakterie - najważniejsze informacje (I gim.)

Bakterie - sposób odżywiania: a)samożywne - autotrofy: bakterie zielone, hemosynteza (bakterie siarkowe, wodorowe...) b)cudzożywne - heterotrofy: -rozkładają...