profil

Kalendarium 1914-1918

poleca 85% 115 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Józef Piłsudski

1914 6 sierpnia - wymarsz kampanii kadrowej Strzelców, utworzona przez Piłsudskiego.
1914- Mikołaj Mikołajewicz wydał odezwę do Polaków.
1914 październik- powstała Polska Organizacja Wojskowa(WOK)
1915- wojska państw centralnych opanowały całek królestwo kongresowe.
1916 wrzesień- wobec braku zainteresowania sprawami Polski ze strony państw centralnych Józef Piłsudski podał się do dymisji.
1916 5 listopada- cesarze niemiecki i austriacki wydali manifest zapowiadający wskrzeszenie Królestwa Polskiego.
1917- Józef Piłsudski zostaje osadzony przez Niemców w więzieniu w Magdeburgu po tzw. Kryzysie Przysięgowym.
1917- we Francji powstała polska armia tzw. błękitna armia. Polityczne zwierzchnictwo nad nią obiął Komitet narodowy Polski.
1917 wrzesień- zostaje powołana do życia trzyosobowa Polska Rada Regencyjna.
1918 jesień- rozpadły się Austro-Węgry.
1918 11 listopada- Józef Piłsudski obiął dowództwo nad wojskiem polskim.
1918 listopad- państwo polskie obejmowało Galicję Zachodnią i Królestwo Polskie.
1918 listopad- Piłsudski został naczelnikiem Państwa. Polska stała się Republiką.

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata