profil

Kalendarium I wojny światowej.

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-31
poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej

Utworzenie się dwóch autogonistycznych bloków państw -trójprzymierze – Niemcy, Włoch i Austro-Węgry -trójporozumienie – Francja, Rosja i Wielka Brytania wojna na Bałkanach
1912 – 1913 - pierwsza wojna bałkańska
1913 - druga wojna bałkańska
1908 - kryzys bośniacki
1881 – grecy zajęli Tesalię i część Egiptu
1913 - przyłączyli jeszcze Kretę
1908 - rewolucja młodo turecka
1881 – Francuzi uzależnili od siebie Tunezje
1882 – kontrolę nad Egiptem przejęła Wielka Brytania
1830 – narodziło się niepodległe królestwo greckie
1878 - niepodległa Serbia
1900 – utworzenie Wielkiej Serbii
1899 – I konferencja pokojowa
1900 II konferencja Haska I wojna światowa i jej przebieg zabójstwo Franciszka Ferdynanda w Sarajewie
28 06 1914 było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej
1 08 1914 – Niemcy wypowiedzieli wojnę Rosji
6 08 1914 – także Austro-Węgry
3 08 1914 – Niemcy wypowiedzieli wojnę Francji
07-11 1916 – bitwa pod Sommą

02 –12 1916 – wielka wojna między Niemcami a Francją
4 05 1915 – przełamania frontu Rosyjskiego przez wojska niemieckie i austriackie
05 1916 – próba przełamania frontu na odcinku południowym przez gen rosyjskiego A. Brusiłowa
28 07 1914 – rozpoczęcie wojny na Bałkanach
do 1916 – Rumunia zajmowała stanowisko neutralne
1915 – do wojny przyłączyły się Włochy
06 1916 – bitwa jutlandzka
11 11 1918 godz.
11 00 zamilkły działa w I wojnie światowej wzięły udział 24 państwa Ententy i 4 państwa centralne. Zmobilizowano 65 mln żołnierzy ponad 10 mln zginęło 22 mln odniosło rany 8 mln zostało kalekami 28 06 1919 – traktat wersalski traktat wersalski przyznawał Francji Alzację i Lotaryngię Belgii okręgi Eupen i Malmedy a Polsce Wielkopolskę i pomorze gdańskie postawa społeczeństwa polskiego –podział Polaków na obozy polityczne -obóz Proaustriacki (niepodległościowy) – J. Piłsudski -obóz prorosyjski (zjednoczeniowy) – R. Dmowski -obóz lewicowy – SDKPiL i PPS-lewica -obóz lojalistyczny (koncepcja trialistyczna) pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich -Kraków – NKN -Warszawa – NKP aktywność obozy proaustriackiego -utworzenie ZWC w 1908 -powstanie TKSSN w 1912 dekrety i odzewy dotyczące sprawy polskiej
5 11 1916 – akt 5 listopada wydany przez cesarza Niemiec i Austro-Węgry
27 03 1917 – odezwa piotrogrocka Rada Delegatów robotniczych i Żołnierskich
30 03 1917 – odzew rządu tymczasowego Polski
8 01 1918 – orędzie prezydenta T. W. Wilsona do Kongresu USA powołanie pierwszych ośrodków władzy w Polsce przez państwa centralne
6 11 1916 – tymczasowa rada stanu
12 09 1917 – rada regencyjna

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata