profil

Naród

poleca 85% 639 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Naród–jest dużą grupa społeczną której członkowie maja poczucie wspólnych dziejów, wspólnej kultury i tradycji. Patryjotyzm-miłość do ojczyzny, własnego narodu, połączona z gotowością do ofiar dla niej, z uznaniem dla innych narodów i szacunkiem dla innych Szowinizm-skrajny nacjonalizm wyrażający się w ślepym uwielbianiu dla własnego narodu i w nienawiści i pogardzie dla innych Państwo-organizajca polityczna społeczeństwa wyposażona w władzę suwerenną. Każde państwo posiada trzy elementy składowe: *naród *terytorium *władza publiczna Państwo pełni funkcje wewnętrzną i zewnętrzną, pełni także funkcje gospodarczo-organizatorską, socjalna oraz kulturowo-oświatową Funkcja wewnętrzna-występuje w każdym państwie, niezależnie od dominującej w nim opcji politycznej. Polega ona na zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa kraju. Jest realizowana przez organy administracji państwowej, policję, wymiar sprawiedliwości. Potrzeba istnienia tej funkcji nie jest przez nikogo-z wyjątkiem skrajnych ugrupowań anarchistycznych kwestionowana. Funkcja zewnętrzna-polegająca na zabezpieczeniu interesów państwa na arenie międzynarodowej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego. Służy jej utrzymywanie sił zbrojnych oraz działalność dyplomatyczną. We współczesnym świecie rola tej funkcji zmienia się, jako że coraz większe znaczenie zyskuje współpraca regionalna państw, polegająca na wspólnym rozwiązaniu zarówno problemów bezpieczeństwa, jak i rozwoju gospodarczego. Funkcja socjalna-polega na pomocy najuboższym i bezrobotnym w formie systemu zasiłków, rent oraz rzeczywistej pomocy społecznej. Do tej funkcji zaliczyć także trzeba służby zdrowia oraz wprowadzenie w życie programów, szkoleń dla bezrobotnych w celu zdobycia przez nich nowych kwalifikacji zawodowych. Funkcja kulturalno-oświatowa-oznacza z jednej strony finansowanie przez państwo szkolnictwa publicznego, z drugiej zaś- państwowy mecenat nad twórczością artystyczną (polegający na przykład dofinansowaniu ambitnej twórczości teatralnej, filmowej i literackiej) oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe (która sprowadza się m.in. do utrzymywania muzeów i konserwacji zabytków). Funkcja gospodarczo-organizatorska-sprawdza się przede wszystkim do stwarzania warunków dla działalności gospodarczej. Jej zasięg i intensywność uzależnione są od czynnika politycznego, w państwach, gdzie panuje opcja liberalna, funkcja ta będzie się sprawdzać do polityki podatkowej i materialnej, natomiast tam, gdzie państwo ma ambicję szczerego ingerowania w ekonomię-funkcja gospodarczo-organizatorska będzie znacznie bardziej rozwinięta. Teorie pochodzenia państwa: *teoria teistyczna-uzasadniała ona powstanie państwa boskim pochodzeniem władzy. W Starożytnym Egipcie faraon uważany był za wcielenie boga Hurosa. W sumeryjskich miastach-państwach król był „wielkim człowiekiem”, rządzącym w imieniu lokalnego boga. Również w chrześcijaństwie obowiązywało założenie, że władza jest pomazańcem bożym. Uznawanie takiej teorii miało bardzo praktyczne konsekwencje. Każdy bunt przeciwko władzy państwowej był traktowany jako bunt przeciwko bogu bądź bogom, a więc mógł być bez żadnych skrupułów surowo tłumiony. Przekonanie o boskim pochodzeniu władzy bardzo umacniało jej prawomocność w społeczeństwie silnie przywiązanym do wartości religijnych. *teoria patriarchalna-pojawiała się wówczas, gdy wobec społeczności laicyzacji kultury europejskiej argumentacja teistyczna stała się zbyt mało nośna. W tej teorii twierdzili, że tak jak w rodzinie władze absolutną i niepowtarzalną sprawuje ojciec, tak w państwie analogiczną pozycję zajmuje władza. Państwo jest więc wielką rodziną, a władza ojcem narodu. *teoria podboju-popularna w XIXw. Głosiła że państwa powstały w wyniku podboju osiadłych plemion rolniczych przez szukające nowych terenów ekspansji plemiona koczownicze. Formy państwa-dzielimy na formę rządową (monarchia, republika); na reżim polityczny (państwo demokratyczne, autorytarne, totalitarne) i na ustrój terytorialny (państwo unitarne, złożone) Monarchia-to forma rządów w której stanowisko głowy państwa należy do monarchy. Uzyskujemy przez dziedziczenie lub wyniku wyboru. Wyróżnia się monarchie nieograniczone (absolutna, despotyczna, konstytucyjna parlamentarna) Republika-najwyższe organy władzy państwowej
>BIENIU<

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata