profil

Naród

poleca 85% 357 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

(1.) Naród jest to zbiorowość terytorialna, o określonym etnicznie składzie, wytworzona w procesie dziejowym, jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym, oraz kulturowym. Przejawia się w świadomości swoich członków.

(2.) Naród jest grupą o wspólnym pochodzeniu, ale są wyjątki - na przykład naród Amerykański. Za element kulturowy, wyróżniający naród, uważa się języki, lecz istnieją narody mówiące różnymi językami - takie jak na przykład Szwajcarzy. Naród powstaje na określonym terytorium, ale po jego ukształtowaniu możesię rozproszyć. Narody dążą do uzyskania odrębnej organizacji państwowej, czego przykładem może być naród palestyński.

(3.) Naród jest grupą nieformalną, gdyż przynależność do niego jest oparta o żywione przez kogoś poczucie wspólnoty.

Podoba się? Tak Nie