profil

Ideały młodych romantyków.

drukuj
poleca 86% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Oda do młodości" Adama Mickiewicza żegna stare tradycje literackie, lecz zawiera również ideały młodych romantyków, które są zupełną przeciwnością pogladów starych klasyków „bez serc, bez ducha".

Mickiewicz twierdził, że zamierzony cel można osiągnąć wspólną pracą, „ramię do ramienia". Obecnie młodzież, która ma szczytne cele skupia się w wielu oranizacjach i choć indywidualizm zdominował znaczną cześć młodego pokolenia, nie zagraża on jedności młodych i ich wspólnej pracy nad nowatorską koncepcją świata, gdyż wszyscy w mniejszym lub większym stopniu buntują się przeciw zastanej rzeczywistości.

Kolejnym ideałem młodego poety jest zapał i szał działania. Dzisiejsza młodzież z zapałem zdobywa wiedzę i poszukuje alternatywnych rozwiązań na przyszłość bez oglądania się na trudności i niebezpieczeństwa. Mimo ze wielu nie do końca zdaje sobię sprawę ze swoich możliwości i nie sięga „tam, gdzie wzrok nie sięga", giną oni wśród tłumów tych, którzy wylatują „nad poziomy" i łamią, „czego rozum nie złamie".

Idea szczęścia dla ogółu jest mało poważana bądź źle rozumiania w tych czasach. Młodzież najczęściej błędnie pojmuje pojęcie szczęścia dla wszystkich, próbując w sposób bezwzględny wcielić w życie ideały sprzeczne często z poglądami niektórych mniejszości społecznych. Wielu należy do bluźnierczych organizacji faszystowskich, nacjonalistycznych bądź popiera anarchię lub nie potrafi zrozumieć, że „w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele".

Mickiewicz pisał „ze słabościa łamać uczmy się za młodu", co jest aktualną ideą dla współczesnej młodzieży. Samodoskonalenie jest nadal popularną metodą zdobywania wiedzy. Młodzi czerpią ją z książek, zgłębiają tajniki róznych dziedzin nauki na kołach zainteresowań badź spotykają się wieczorami, aby wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Romantycy wyznawali kult uczucia, intuicji, złudzeń i polotu. Wiara w potęgę uczuć wśród młodych ludzi jest nadal bardzo silna. Możemy zaobserwować jednak u nich więcej postaw racjonalistycznych. Większośc z nich to intelektualiści dążący do rozumowego poznania świata. Niewielu jest skłonnych uwierzyć w istnienie świata niedostępnego dla rozumu i zmysłów.

Współczesna młodzież, tak jak romantycy, wierzy w potęge młodości. Uważa, że dla niej otwarty jest świat pełen marzeń, nadziei, planów na przyszłość. Młodość jest w stanie czynić cuda, ruszyć ziemską bryłę „z posad świata".

Mimo że od napisania „Ody do młodości" minęło sto siedemdziesiąt dziewięć lat, większość zawartych w niej ideałów młodych romantyków jest nadal aktualnych dla wielu młodych kreatywnych ludzi. Moim zdaniem, jest to jednak stwierdzenie nie do końca prawdziwe, gdyż istnieją na świecie jednostki, których poglądy są niejadnokrotnie sprzeczne z myślami pokolenia Adama Mickiewicza.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:08)

praca ciekawa i bardzo mi pomogła.tego właśnie szukałam...:)