profil

Czy ideały młodych romantyków są aktualne dla współczesnej młodzieży?

drukuj
poleca 87% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Oda do młodości” to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza, napisany została w 1820 roku. Utwór ten zawiera ideały młodych romantyków, ·wzywa do zbiorowego działania, stawia przed młodym pokoleniem szczytne ideały. Poeta ukazuje nam w tym wierszu świat skonstruowany z dwóch przeciwstawnych części. Świat stary jest: samolubny, bez serc, martwy, nieczuły, zacofany, szary, bierny, tępy i krótkowzroczny. Świat młody wygląda zupełnie inaczej: pełen marzeń, zapału, nadziei, szczęśliwy, kolorowy, żywy, pełen zainteresowań, czuły. Autor wyraża swą wiarę w to, że na gruzach świata zamętu i przesądów wyrośnie nowy świat – duchowy – oparty na wolności, przyjaźni i miłości międzyludzkiej.
„Oda...” – dzięki zawartym w niej poglądom – stała się wierszem programowym i manifestem młodych romantyków. Mickiewicz w tym utworze osiągnął pozycję przywódcy duchowego, dzięki zdaniom wypowiedzianym w trybie rozkazującym np.:

„Młodości!Dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem...

Mickiewicz twierdził, że zamierzony cel można osiągnąć wspólną pracą, „ramię do ramienia". Cała oda jest apostrofą do młodości, której przypisuje poeta wielką siłę. Oto młodość jest w stanie: przypiąć skrzydła do ramion wynieść, poetę ponad poziomy, ukazać mu perspektywę całego świata Młodość jako prawdziwa wartość, siła uczuć, jako bogini zdolna do dokonania przemiany globu.
Dziś, kiedy weszliśmy w nowe trzecie tysiąclecie ludzkości, w nowy wiek każdy z lekkim niepokojem patrzy w przyszłość. Co przyniesie czas??? Zmiany? W czym i jakie?
Młody człowiek taki jak ja ma przed oczami tysiące znaków zapytania. Nie wiemy, co przyniesie życie, jaki los nas czeka. Czy to, co będzie nam dane pomoże nam w osiągnięciu naszych celów, marzeń, ambicji? Czy wręcz przeciwnie, nasze plany legną w gruzach?

Myślę, że jeżeli przyjmiemy właściwe wartości takie jak miłość, przyjaźń czy rodzina to nasze życie będzie łatwiejsze. Jeżeli przyjmiemy „bunt Mickiewicza” przeciwko zacofaniu, kłamstwie i głupocie to na nasze przyszłe lata życia będziemy spoglądać ze spokojem. Jeżeli zaś nadal żyć będziemy w obłudzie i nie będziemy się rozwijać to nasze przyszłe losy będą niepewne i pełne lęku.
Według mnie „Oda do młodości” może być również manifestem współczesnej młodzieży. Młodość jest takim okresem w życiu, kiedy chcemy wszystkiego spróbować, ale tez takim, w którym podejmujemy najważniejsze decyzje, które mają wpływ na nasze dorosłe życie.

Może Mickiewicz nie mówi o tym, wprost, ale możemy się domyślać, że prawda, dobro człowieka, uczucia, czyli miłość były dla Niego najważniejsze. Pragnął to przekazać swoim przyjaciołom z towarzystwa i zrobił to w tak doskonały sposób, że i dzisiaj pozostaje to aktualne.

Myślę, że ten utwór można zaliczyć do ponadczasowych, hasła w nim zawarte są uniwersalne, za dziesięć czy pięćdziesiąt lat będą też podporą młodzieży. Teraz często się słyszy, że my jesteśmy przyszłością, skoro ma ona być jasna i szczęśliwa musimy walczyć i nie poddawać się! Współczesna młodzież, tak jak romantycy, wierzy w potęgę młodości. Uważa, że dla niej otwarty jest świat pełen marzeń, nadziei, planów na przyszłość. Młodość jest w stanie czynić cuda.

Uważam, że ideały młodych romantyków są aktualne dla współczesnej młodzieży


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury