profil

Zdefiniuj pojęcia: synonim, antonim, homonim

poleca 87% 533 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Synonimy – inaczej wyrazy bliskoznaczne, np. :
wiatr = wicher, wichura, tajfun
niepogoda = słota, szaruga, plucha, chlapa
Mimo bliskości znaczenia wyrazy te różni natężenie cechy lub subiektywna postawa mówiącego względem wypowiedzi

Antonimy – wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym; kontrast znaczeniowy uwydatnia się, gdy zestawimy je w pary, np. : duży – mały, wysoki – niski, bogaty – biedny, życie – śmierć

Homonimy – wyrazy o takim samym brzmieniu, ale mające różne znaczenie, np. morze – może, nóż – (a) nuż

Czy tekst był przydatny? Tak Nie