profil

Wskaż zależności między treścią i zakresem wyrazu. Zdefiniuj pojęcia

poleca 84% 2246 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Treść wyrazu – zespół cech, na podstawie których potrafimy określić, co ten wyraz znaczy. Jest to suma charakterystycznych cech przedmiotów, które tym wyrazem nazywamy (ogół cech charakterystycznych, za pomocą których ten wyraz nazywamy, definiujemy), np.:
ptak – zwierzę różni się od innych zwierząt
stolica – nadrzędna wobec nazw indywidualnych: Warszawa, Paryż
pływać, iść, jechać – oznaczają czynności, cecha wspólna: ruch

Zakres wyrazu – dotyczy ogółu przedmiotów nazywanych tym wyrazem
ubranie – zakres obejmuje: spodnie, koszulę, skarpetki, sweter i inne
Im bardziej ogólna nazwa, tym szerszy zakres obejmuje.

PTAK – wróbel, bocian, sowa, jaskółka, wrona
GRZYB – borowik, koźlarz, podgrzybek, kurka, opieńka
Najszerszy zakres – ptak, grzyb – obejmują różne gatunki egzemplarzy, jednocześnie uboga treść.
Węższy zakres – wróbel, borowik – bogatsza treść – nazywają konkretne egzemplarze

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem