profil

Czy Jan Kochanowski był optymistą czy pesymistą? Odwołaj się w swojej pracy do znanych Ci utworów poety.

poleca 83% 1137 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jan Kochanowski był najwybitniejszym poetą polskiego odrodzenia. Napisał wiele wspaniałych utworów. W swojej twórczości poetyckiej poświęcił dużo czasu na pieśni, fraszki, oraz na treny które powstały w 1580 roku po śmierci jego ukochanej córki Urszulki. Były to treny składające się z 19 utworów. Treny te dotyczyły czarnoleskiego poety jego zmagania się z bólem po utracie córki oraz dręczącymi wątpliwościami.
Jednym z poznanych dzieł Kochanowskiego była pieśń pt.” Serce roście patrząc na te czasy...”. poeta opisuje obraz świata i człowieka. Człowiek o czystym sumieniu czuje się szczęśliwie i jest nastawiony optymistycznie do świata, natomiast człowiek o nieczystym sumieniu nie cieszy się życiem, a smutek przeważa w nim nad radościami życia, więc można by powiedzieć że jest pesymistycznie nastawiony do życia. Kolejnym dorobkiem poety jest fraszka pt.” O doktorze Hiszpanie”. Bohaterem fraszki jest hiszpański humanista, przyjaciel Kochanowskiego. Podmiot liryczny opisuje zabawę dworzan : ucztę w komnacie, wspólne pice wina oraz zabawy w gospodzie. Fraszka jest przykładem wykorzystywania każdej wolnej chwili życia na zabawy i cieszenia się przyjemnościami. W tej fraszce poeta nawiązuje do optymistycznego nastawienia. Nakazuje więc cieszyć się życiem zgodnie z zasadą „Carpe diem”. Kolejnymi utworami jest cykl składający się z 19 utworów. Tren X „Urszulo moja wdzięczna...” . Autor szuka swojej zmarłej córki. Następuje pomieszanie wierzeń pogan i chrześcijan. W tym utworze jest nastawiony pesymistycznie, załamuje się twierdzi, że po śmierci nie ma już nic : „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest...”. W trenie XI poeta odrzuca stoickie wartości oraz elementy wiary chrześcijańskiej. Stworzony zostaje świat którym rządzi nie Bóg ale jakaś nieznajoma człowiekowi siła: „Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy”. Wizja świata przedstawiona w trenie jest bardzo pesymistyczna. Tren XIX Albo sen opisuje wizje senną Kochanowskiego. Podczas snu ukazują mu się Urszulka i jego żona. Następuje odbudowanie światopoglądu poety.
Reasumując krótko: Kochanowski po nagłej śmierci córki załamuje się. Nie wyobraża sobie życia bez niej. Pisze utwory w których wizja świata jest bardzo pesymistyczna. Oczywiście niektóre utwory są bardzo wesołe np. O doktorze Hiszpanie” ale moim zdaniem w jego twórczości przeważają utwory pesymistyczne.
POLECAM SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ PROF. BYńsztol z fartem!!!

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi