profil

Biosynteza białek

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

- Za pomocą kolejności zasad DNA zaszyfrowana jest informacja o budowie białek
- W organizmie białka pełnią funkcję: budulcową, regulacyjną, kontrolną, czynnościową (enzymy, kolagen hormony, miązyna, aktyna) każda funkcja wymaga innego rodzaju białka
- W organizmie człowieka występują tysiące białek
- Podstawowymi monomerami białek są aminokwasy (substancje proste białek) jest ich 20 rodzaji np. arginina - Arg, alanina Ala,
- Aminokwasy zbudowane są z grupy aminowej i karboksylowej

GEN - ... jest odpowiedzialny za syntezę 1 łańcucha polipeptydowego- białkowego (peptydy- białka)

KOD GENETYCZNY - reguła zapisu informacji genetycznej z DNA na łańcuch polipeptydowy, sposób wg, którego można przetłumaczyć informację genetyczną z języka nukleotydów na język aminokwasów. Kod ten jest kodem trójkowym

KODON - trójka nukleotydów oznaczająca aminokwas w mRNA

ANTYKODON - trójka nukleotydów w tRNA np. UUU lub UUC wyznaczają aminokwas fenyloalaninę

UUU lub UUC (kodon w mRNA)
| | | | | |
AAA lub AAG (antykodon w tRNA)

BIOSYNTEZA BIAŁEK
1. Na pojedynczym odcinku DNA syntetyzowany odcinek RNA z odwzorowaną kolejnością nukleotydów. W ten sposób mRNA- transkrypcja
2. mRNA niosąc zaszyfrowany wzór przenika z jądra do cytoplazmy i wchodzi w kontakt z rybosomami
3. Inny rodzaj kwasu tRNA obecny w cytoplaźmie łączy się z występującymi na jej terenie aminokwasami mającymi swoisty rodzaj cząsteczki tRNA
4. Cząsteczka tRNA transportuje aminokwas do rybosomu, ale zakotwiczyć może się tylko w tym miejscu, w którym jej układ zasad azotowych odpowiada układowi zasad azotowych w mRNA
5. Doprowadziwszy aminokwas do rybosomu tRNA odłącza się
6. Doprowadzona przez inne cząsteczki tRNA następne aminokwasy (zawsze w kolejności narzuconej przez sekwencję zasad w łańcuchu mRNA) tworzą cząsteczki białka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata