profil

Biologia - Budowa i synteza białka

poleca 80% 947 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cecha DNA RNA
Łańcuchy (polinekleotydowe) Bardzo długie, kilka mln nukleotydów Krótkie, od 100 do tys nukleotydów
Cukier (pentoza) Deoksyryboza Ryboza
Zasady azotowe A T C G AC G Uracyl
Rola biologiczna Źródło informacji genetycznej, steruje syntezą białka, warunkuje procesy dziedziczenia Uczestniczy w syntezie białka, u retrowirusów stanowi inf genetyczną
Cechą charakterystyczną RNA jest obecność tylko jednej nici. Występujący w RNA i uracyl, tworzy parę komplementarną z Adeniną. Etapy syntezy białka transkrypcja – przy udziale polimerozy RNA. Translacja (właściwa biosynteza). Elementy birące udział w biosyntezie białka: a) DNA, b) mRNA, c) tRNA, d) rRNA. DNA to matryca, w której zlokalizowana jest informacja genetyczna, przed rozpoczęciem biosyntezy, pod wpływem enzymów DNA na pewnym odcinku rozplata się na dwie nici (to jest warunek). mRNA - matrycowy (lub informacyjny) RNA. Cząsteczki kwasu rybonukleinowego zawierające przepisaną z genów, zakodowaną informacje o sekwencji poszczególnych polipeptydów. Cząsteczki te po przyłączeniu się do rybosomów stanowią matrycę - kolejne trójki nukleotydów mRNA (tzw. kodony) są rozpoznawane przez odpowiednie fragmenty (tzw. antykodony) cząsteczek transportujących aminokwasy (tRNA), dzięki czemu powstaje właściwa sekwencja peptydu. tRNA - transportujący RNA. Cząsteczki kwasu rybonukleinowego (RNA), których zadaniem jest przyłączanie wolnych aminokwasów w cytoplazmie i transportowanie ich do rybosomów, gdzie zostają włączone do powstającego łańcucha polipeptydowego. rRNA - grupa kwasów rybonukleinowych wchodzących w skład rybosomu, a więc kompleksu enzymatycznego odpowiedzialnego za syntezę polipeptydu – translację. Transkrypcja - oznacza proces syntezy RNA na matrycy DNA. Proces ten jest katalizowany przez enzym polimerazę RNA. Jest to przepisywanie informacji genetycznej z jednego kwasu nukleinowego (DNA) na drugi (RNA). Powstaje mRNA. Translacja – proces zachodzący na rybosomach. Informacja genetyczna zapisana jest na mRNA, zostaje wykorzystana do syntezy białka o swoistej sekwencji , że jest to „przetłumaczenie” informacji zawartej w kolejności ułożenia aminokwasów w białku. Obróbka potranskrypcyjna - Modyfikacje hnRNA prowadzące do powstania mRNA. Polega na usuwaniu niekodujących elementów (intronów).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta