profil

Przemiany anaboliczne w komórce

poleca 34% 6 głosów

Przemiany anaboliczne prowadzą do biosyntezy złożonych związków organicznych przy udziale energii pochodzącej z zewnątrz (np. energii świetlnej) lub wyzwalanej w przemianach katabolicznych.

poleca 57% 82 głosów

Fotosynteza

Jest procesem, w którym dzięki przetworzeniu energii świetlnej w energię chemiczną odbywa się synteza związków organicznych z prostych związków nieorganicznych. Zachodzi w chloroplastach u roślin zielonych i glonów oraz w tylakoidach u sinic i bakterii purpurowych. Wyróżnia się fotosyntezę oksygeniczną , zachodzącą z wykorzystaniem wody i wydzieleniem tlenu, oraz fotosyntezę anoksygeniczną , która przebiega bez uwalniania tlenu, a dawcą wodoru są inne zredukowane związki (np. H 2 S)....

poleca 54% 28 głosów

Chemosynteza

Jest procesem, w którym energia potrzebna do asymilacji CO 2 i przetworzenia go w związki organiczne pochodzi z utleniania zredukowanych substancji o prostej budowie. Proces ten przebiega w dwóch fazach. Najpierw następuje utlenienie prostych związków nieorganicznych, organicznych lub substancji mineralnych , np. NH 3 , H 2 S, S, H 2 , CO, CH 4 , podczas którego wyzwala się energia chemiczna magazynowana w postaci ATP. Faza ta jest odpowiednikiem fazy jasnej fotosyntezy. Ze względu na...

poleca 54% 13 głosów

Inne procesy biochemiczne związane z glukozą

Glukoneogeneza polega na syntezie glukozy ze związków niebędących cukrowcami – kwasu mlekowego, aminokwasów, glicerolu – w inny sposób niż na drodze fotosyntezy. Zachodzi w komórkach wątroby i wymaga dostarczenia energii w postaci ATP. Kwas mlekowy pochodzi z mięśni, gdzie powstaje podczas oddychania komórkowego w warunkach niedoboru tlenu. Synteza glukozy z aminokwasów zachodzi w warunkach niedoboru cukrów. Jest procesem anabolicznym. Cykl pentozofosforanowy prowadzi do wytworzenia...

poleca 77% 55 głosów

Wiązanie azotu atmosferycznego

Jest procesem anabolicznym, wymagającym bardzo dużych nakładów energetycznych. Przeprowadzane jest przez niektóre organizmy prokariotyczne, żyjące zarówno samodzielnie (np. glebowe bakterie z rodzaju Azotobacter i Clostridium , a także wiele sinic ze zbiorników wodnych), jak również drobnoustroje żyjące w symbiozie z roślinami wyższymi (np. bakterie brodawkowe roślin motylkowych). Wiązanie azotu przebiega przy współudziale kompleksu enzymatycznego o nazwie nitrogenaza, zawierającego...

poleca 82% 111 głosów

Cykl mocznikowy (ornitynowy)

Umożliwia usunięcie z organizmu toksycznego jonu NH 4 + , który powstaje podczas deaminacji aminokwasów. Wytwarzanie mocznika zachodzi w komórkach wątroby, gdzie NH 4 + ze względu na swoją toksyczność dostarczany jest po jego wcześniejszym związaniu z glutaminianem lub pirogronianem (tworzą się wówczas odpowiednio aminokwasy glutamina, względnie alanina). W cyklu biorą udział aminokwasy: ornityna, cytrulina i arginina. Jon NH 4 + włączany jest do cyklu po jego związaniu z CO 2 i H 2...

poleca 87% 115 głosów

Biosynteza kwasów nukleinowych i białek

Kwasy nukleinowe są nośnikami informacji genetycznej. Aby ta informacja mogła być wykorzystana, musi nastąpić jej powielenie. U większości organizmów podstawową matrycę stanowi DNA. Tylko u nielicznych wirusów matrycą jest RNA (przekopiowany i tak w komórce gospodarza na jego DNA). Gdy komórka dzieli się na komórki potomne, cząsteczka DNA kopiowana jest w całości – ulega wtedy replikacji. Może być też kopiowany fragment DNA zawierający informację o jednym lub kilku białkach – zachodzi wtedy...

poleca b/d

Inne procesy syntezy

Poza węglowodanami, lipidami, kwasami nukleinowymi i białkami komórki wytwarzają wiele innych związków chemicznych, określanych jako metabolity wtórne , np. barwniki, olejki eteryczne, garbniki produkowane przez komórki roślinne.

Podoba się? Tak Nie