profil

Polska Bolesława Chrobrego

poleca 84% 1230 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław Chrobry

1. Misja Biskupa Wojciecha do Prus.
2. Zjazd gnieźnieński w 1000r.
- pielgrzymka cesarza Niemiec Ottona III do Polski, koronacja św. Wojciecha przez papieża Sylwestra II w 999r.
- utworzenie metropolii gnieźnieńskiej i dodatkowo biskupstw w Krakowie, Wrocławiu, Kołobrzegu.
3. Zwrot w polityce Polsko-Niemieckiej po śmierci Ottona III
A) 1 faza wojny
a) najazd cesarza Henryka II w 1002r.
b) Bolesław zajmuje Milsko, Łużyce, Miśnię
c) w 1003r. Bolesław włączył się w konflikt dynastyczny przemyślidów, wkroczył do Pragi, zajął Czechy, Morawy, Słowacje
d) Henryk II zażądał od Bolesława hołdu z Czech, Bolesław nie zgodził się i tego hołdu nie złożył
e) w 1005r. Henryk II ponownie najeżdża na Polskę, ponosimy klęskę pod Krosnem i Poznaniem, zawarty zostaje pokój i tracimy ziemie niemieckie (dotychczas zajęte)
B) 2 faza – 1007-1013r.
a) Bolesław ponownie zajmuje Milsko i Łużyce
b) zawieramy pokój w Mersburgu na mocy którego, Cesarz zgadza się na utrzymanie tych ziem jako lenno królewskie, Bolesław nie zgadza się
C) 3 faza – 1015-1018r.
a) wojna zakończona pokojem w Budziszynie
Najważniejsze bitwy: bitwa pod Niemczą i Głogowem, zwycięskie dla Polaków.
b) na mocy tego pokoju w Budziszynie zostaje włączone Milsko i Łużyce
4. Wyprawa na Kijów w 1018r. (spór Rurykowiczów), przyłączenie do Polski grodów Czerwińskich.
5. Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski w 1025r

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta