profil

Ewolucja

poleca 83% 1213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Karol Linneusz – system klasyfikacji organizmów żywych w XVIII. Podział hierarchiczny na gromadę, rząd, rodzinę i gatunek. Nadał im nazwy podwójne łacińskie – pierwszy wyraz oznaczał rodzaj, a drugi gatunek. System ten nazywa się binominalny. System był sztuczny tzn. przypisywał dużo znaczenie cechom budowy zewnętrznej takim jak na przykład liczba pręcików i słupków w kwiecie, kolor, kształt, a pomijał cech świadczące o pokrewieństwie gatunków.
Robert Karol Darwin – włożył ogromny wkład w wyjaśnienie zmienności przyrody i jej zróżnicowania. Podstawową zasadą, której podlega świat organizmów żywych jest jego zmienność. Podstawową siłą ewolucji są zdolności przystosowawcze organizmu do zmieniających się warunków życia.
Jan Baptysta Lamarck – twórca pierwszej teorii ewolucji uważał on, że organizmy mają wewnętrzną tendencję do coraz większej złożoności.
Ewolucja – proces rozwojowy polegający na przechodzeniu do form coraz bardziej złożonych i zróżnicowanych, do stadiów coraz wyższych, doskonalszych.
Paleontologia – nauka zajmująca się organizmami z dawnych epok geologicznych. Bada skamieniałości, odciski, odlewy
Żywe skamieniałości – organizmy pochodzące z odległych epok, które przetrwały do dziś w nie zmienionej postaci np. Latimeria – ryba trzonopłetwa, miłorząb japoński.
Ewolucja Roślin – dowody
a.) budowa komórkowa
b.) skład chemicznych
- związki nieorganiczne, woda, sole mineralne
- związki organiczne, białko, cukry, tłuszcze
c.) komplikowanie budowy od organizmów jednokomórkowych do tkankowych
Etapy ewolucji.
a.) formy jednokomórkowe - pierwotniak, chlorela, okrzemek
b.) formy wielokomórkowe – plechowce
c.) formy tkankowe – organowce
- mchy: cechy wodne plechowców
· brak korzeni – chwytniki
· wchłanianie wody przez liście
· rozmnażanie w wodzie
cechy lądowych organowców
· sztywna łodyżka
· tkanka wzmacniająca i przewodząca
· tkanka okrywająca
- paprocie – korzenie, łodygi, liście – redukcja gametofitu
- rośliny nasienne: wyspecjalizowane tkanki i narządy
dobrze wyspecjalizowane korzenie
tkanka okrywająca i przewodząca
rozmnażanie nie zależne od wody
Pośrednie dowody ewolucji Zwierząt
1. Organizmy jednokomórkowe ( ameba, pantofelek, euglena )
2. Jamochłony ( stułbia, chełbia, koralowce )
- symetria promienista
- rozproszone komórki nerwowe tworzą sieć
3. Płazińce ( tasiemiec, wypławek )
- symetria dwuboczna
· strona brzuszna
· grzbietowa
· przód i tył
- skupienie komórek nerwowych w przedniej części ciała
4. Obleńce ( glista ludzka, owsik )
- układ pokarmowy z odbytem !
· częste pobieranie pokarmu
5. Pierścienice ( dżdżownice, pijawki )
- układ krwionośny!
· specyfikacja odcinków ciała
6. Stawonogi ( raki, owady, pająki )
- podział ciała na głowę, tułów i odwłok
7. Porównanie bezkręgowców i strunowców
8. Ewolucja układów strunowców
a.) układ krwionośny
b.) układ oddechowy
- skrzela u ryb
- płuca płazów - workowate
- płuca gadów – gąbczaste
- płuca ssaków - pęcherzykowate
- ptaki ptaków – worki powietrzne
Dowody bezpośrednie Ewolucji zwierząt
Ryby – Płazy- Ichtostega – łuski w skórze, rybi ogon, płuca palczaste
Płazy – Gady – Seymuria
Gady – Ssaki – Cynognathus
Gady – Ptaki – Praptak – miał skrzydła, pióra, zęby w szczękach, gadzi ogon.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty