profil

Ekologia - rozróżnienie

poleca 85% 340 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

EKOLOGIA
EKOLOGIA [gr.], dziedzina nauk biol., zajmująca się zbiorami organizmów; między organizmami tworzącymi zbiór oraz między nimi i środowiskiem abiotycznym zachodzi wiele oddziaływań; zbiory organizmów posiadają więc cechy systemu i stąd nazywa się je systemami ekol.; życie na Ziemi występuje w postaci systemów ekol., które mogą trwać nieskończenie długo, a tworzące je poszczególne organizmy są

EKOLOGIA SPOŁECZNA
EKOLOGIA SPOŁECZNA, dyscyplina nauk. zajmująca się wpływem, jaki wywiera usytuowanie jednostek w przestrzeni na rodzaj stosunków między nimi, ich zachowanie się i cechy; do powstania e.s. przyczyniła się zwł. szkoła chicagowska (R.E. Park i jego uczniowie).

EKOLOGIA POPULACYJNA
EKOLOGIA POPULACYJNA (populacjologia), nauka biol. o strukturze, liczebności i funkcjonowaniu populacji; dział ekologii.

EKOLOGIA CZŁOWIEKA
EKOLOGIA CZŁOWIEKA, nauka o wzajemnym oddziaływaniu środowiska i populacji ludzkich; jest powiązana z biologią człowieka, geografią, archeologią, socjologią.

EKOLOGIA BEHAWIORALNA
EKOLOGIA BEHAWIORALNA, dyscyplina nauk. z pogranicza ekologii i etologii; bada te aspekty zachowania, które są wykorzystywane przez zwierzęta w ich związkach ze środowiskiem nieożywionym i pozaspoł. ożywionym

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata