profil

Układ oddechowy

poleca 85% 105 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa układu oddechowego

1)podział:
*tlenowe(aerobowe)
*beztlenowe(anaerobowe)
>fermentacja:
-alkoholowa:C6H12O62etanol+2CO2+en.(2ATP)
-mlekowa:C6H12O62kw.mlekowy+2ATP
2)*wymiana gazowa-doprowadzenieO2do kom. i odprowadzenieCO2. Bierze udział w niej uk.oddechowy i krwionośny.
*oddychanie wewnątrzkom.-wieloetapowe utlenianie glukozy z wytworzeniem CO2,H2Oi en.
-1etap:glikoliza:C6H12O62kw.pirogronowy+2ATP
-2etap:>reakcja pomostowa(oderwanie się CO2od kw.pirog.):kw.pirogronowykw.octowy
>kw.octowy jest aktywowany:kw.octowy+COA-acetylo-COA
-3etap-cykl Kresa(całkowite ut.acetylo-COA do 2CO2
-4etap-ut.końcowe(przeniesienieH2przez przenośniki naO2): C6H12O6+6O26H2O+6CO2+36ATP
3)substraty oddechowe:
*glukoza:1g=17,2kcal
*tłuszcze(po beta-oksydacji):1g=38kcal
*białko:1g=17,3kcal
4)funkcje dróg oddechowych:
*nagrzewają powietrze,dzięki n.krwionośnym
*oczyszczają powietrze(włosy,rzęski)
*nawilżają powietrze,dzięki śluzowi
5)Budowa:
*jama nosowa
*gardło
*krtań-9chrząstek odpowiednio połączonych ze sobą np.tarczowa,pierścieniowata,nagłośnia
-głośnia zawierająca struny głosowe(siła głosu-ilość powietrza,wys.głosu-wielkość krtani)
*tchawica-rurka przed przełykaniem,zbudowana z chrząstek
*oskrzela
*płuca-otoczone opłucną wypełniona płynem,który izoluje płuca od żeber i umożliwia wdech i wydech.Mają budowę płatowatą(2lewe,3prawe)
6)budowa płuc:
*płuca-oskrzela
*płaty płucne-oskrzela płatowate
*segmenty płuc-oskrzela segmentowe
*pęcherzyki płucne-oskrzeliki
-pęcherzyk płucny-silnie ukrwiony,cienkie ściany-ułtwia wymiane gazową,drobne n.krwionośne.
6)*wdech-mięśnie międzyżebrowe,przepona.Skurcz zwiększa objętość klatki,w płucach powstaje podciśnienie-zasysanie powietrza z dróg oddechowych i środowiska;Akt czynny-potrzebna en.
*wydech-rozlużnienie mięśni międzyżebrowych i przepony powodujące zmniejszenie objętości klatki.W płucach powstaje nadciśnienie-wypychanie powietrza z dróg…;Akt bierny-bez udziału en.
*Objętość:
-zalegająca-1200cm3
-zapasowa-1200
-oddechowa-500
-dopełniająca-2500

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta