profil

Narządy i układ narządów - organizm człowieka i homeostaza

poleca 84% 2117 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

a) NARZĄD - to komórki połączone w jedną całość
b) UKŁAD NARZADÓW - juz gotowe narządy, którym przeznaczone są funkcje.
c) HOMEOSTAZA - zdolnosc organizmów do utrzymania względnie stałego środowiska wewnętrznego

PORÓWNANIE ZNACZENIA TERMINÓW:
NARZĄD - tkanki połączone w jedną całosc
UKŁAD NARZĄDÓW - gotowe narządy którym przeznaczone są funkcje

WYMIEŃ NARZĄDY I UKŁAD TWORZĄCE ORGANIZM CZŁOWIEKA
- wątroba
- serce
- nerki
- zęby

OMÓW HIERARCHICZNĄ ORGANIZACJE ORGANIZMU CZŁOWIEKA
- układ pokarmowy
- układ oddechowy
- układ krążenia krwi
- układ wydalniczy
- układ narządów ruchu
- układ nerwowy
- układ dokrewny
- układ powłakany

OMÓW ZASADNICZE FUNKCJE FIZJOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE UKŁADÓW NARZĄDÓW
a) UKŁAD POKARMOWY
- służy do pobierania pokarmu, jego trawienia
- wchłanianie składników odżywczych i usuwanie niestrawionych resztek

b) UKŁAD ODDECHOWY
- praca układu oddechowego warunkuje odpowiednie zaopatrzenie organizmu w tlen niezbędny do wydajnego utleniania wewnątrzkomórkowego

c) UKŁAD KRĄŻENIA KRWI
- transport tlenu, substancji odżywczych i mocznika

d) UKŁAD ROZRODCZY
- umożliwia rozród, czyli utrzymywanie ciągłości ratunkowej oraz ma wpływ na ważne cechy płuciowe

e) UKŁAD WYDALNICZY
- służy do usuwania zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii z krwi oraz do utrzymywania równowagi wodno-mineralnej płynów ciała

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata