profil

Węglowodory

poleca 85% 409 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkany- węglowodory nasycone, u których wszystkie atomy węgla połączone są pojedynczymi wiązaniami, wzór ogólny- CnH2n+2; wszystkie palne, C1-C4- gaz (gaz ziemny), C5-C16- ciecz (ropa naftowa), C17-... – stałe (parafina), nie ulegają reakcją przyłączania Alkeny- węglowodory nienasycone zawierające jedno podwójne wiązanie, wzór ogólny- CnH2n, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkiny- węglowodory nienasycone zawierające jedno wiązanie potrójne, wzór ogólny- CnH2n-2, uwodorniają się, reagują z fluorowcami, odbarwiają wodę bromową. Alkohole- związki zbudowane z grupy węglowodorowej R i hydroksylowej OH (charakterystyczna) Metan: gaz, bezbarwny, lżejszy od powietrza, b.s. rozp. w H2O, bezwonny, palny, mieszaniny wybuchowe z tlenem i powietrzem, nietoksyczny, mało reaktywny. Monomer- substancja, z której powstaje polimer Polimer- makrocząsteczka złożona z powtarzających się grup atomów, tzw. merów. Polimeryzacja- reakcja łączenia się wielu jednakowych małych cząsteczek (monomerów) w jedną wielką cząsteczkę (makrocząsteczkę) Szereg homologiczny- szereg związków organicznych, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego grupą –CH2- Węglowodory- związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Właściwości metanolu i etanolu: ciecz, bezbarwny, słaby zapach, palący smak, lotny, d. rozp. w H2O, odczyn obojętny, etanol szkodliwy w nadmiarze, metanol- silna trucizna, palne (spalanie całkowite). Właściwości gliceryny (C3H8O3, propanotriol)- ciecz, oleista, cięższa od H2O, rozp. w H2O, słodki smak, nietoksyczna, nielotna. Zastosowanie etanolu- napoje alkoholowe, substancje chemiczne, rozpuszczalnik, denaturat, lakiery, okosty, perfumy. Zastosowanie gliceryny- nitrogliceryna z ziemią okrzemkowa to dynamit, w farmacji nitrogliceryna jako lek nasercowy, słodzenie likierów, w kosmetyce jako środek nawilżający.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta