profil

Klimat i Hydrosfera

poleca 85% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pogoda- to stan fizyczny atmosfery w danej chwili, na danym obszarze; określają ją: ciśnienie, wiatr, zachmurzenie, nasłonecznienie, temperatura powietrza, opady. Pogoda zmienia się w cyklu dobowym i rocznym. Badaniem pogody zajmuje się meteorologia. Klimat- to charakterystyka dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wieloletnich obserwacji. Do geograficznych (niemeteorologicznych) czynników kształtujących klimat zalicza się:- szerokość geograficzną i związane z nią oświetlenie Ziemi, - odległość od mórz i oceanów, - prądy morskie, - wysokość n.p.m.,- ukształtowanie terenu, - szatę roślinną, - pokrywę śnieżną. Typową cechą klimatu Polski jest kapryśność pogody, spowodowana napływem wielu mas powietrza, które podlegają wpływom i przekształceniom w wyniku działania czynników niemeterologicznych (obieg ciepła, wilgoci, cyrkulacja powietrza), a także gospodarczej działalności człowieka.
Morza- to części oceanów przylegających do kontynentów, całkowicie lub częściowo otoczone lądami, podlegające dużym wpływom - zwłaszcza klimatycznym - mas lądowym. Biorąc pod uwagę położenie i sposób połączenia z wszechoceanem, dzielimy je na: - ,morza otwarte - połączone z oceanem bardzo szeroko, np. Morze Północne; morza przybrzeżne - oddzielone od oceanu łańcuchami wysp lub półwyspami, np. Morze Południowo- Chińskie; morza między wyspowe - leżące między wyspami, np. morza Archipelagu Sudańskiego, Morza Celebes; morza śródziemne - miedzy kontynentalne - leżące między kontynentami, np. Morze Śródziemne , Morza Bałtyckie. - wewnątrz kontynentalne - obramowanie brzegami jednego kontynentu, np. Morze Bałtyckie. Właściwości wody morskiej: zasolenie, temp., barwa i ruchy wody.
Nazwa oceanu Powierzchnia[mln km2] Średnia głębokość[m] Największe głębie [m]
Ocean Spokojny 180 4028 Rów Mariański 11022
Ocean Indyjski 75 3897 Rów Sudański 7455
Ocean Atlantycki 106 3332 Rów Puerto Rico 9219


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta