profil

Środki językowe

poleca 85% 3082 głosów

epitet

1. Synonimy - wyrazy o podobnym znaczeniu. pieniądze - forsa, kasa, bilon, monety, kapucha.

2. Homonimy - wyrazy o jednakowym brzmieniu, lecz o różnym znaczeniu. Zamek, służba, lód.

3. Antonimy - wyrazy o przeciwnym znaczeniu. czarny - biały; proza – poezja.

4. Animizacja - ożywienie. Wiatr połamał wszystkie gałęzie.

5. Personifikacja - uosobienie. Mróz pomalował wszystkie okna.

6. Porównanie - zestawienie dwóch pojęć na podstawie wspólnej cechy z zastosowaniem spójników porównawczych: jak, jako, niby...Janek walczył jak lew.

7. Metafora - przeniesienie znaczenia; stworzenie nowej sytuacji znaczeniowej. Stragany wyszły na słoneczne ulice.

8. Metonimia -zamiennia, zastąpienie właściwego wyrazu innym. Lubię czytać Prusa.

9. Peryfraza - omówienie zamiast podania właściwej nazwy pojęcia. On - srogi ciemności władca. (Lucyfer).

10. Epitet - poetyckie określenie uwydatniające charakterystyczne cechy. białoskrzydła woń, zmęczone ręce.

11. Oksymoron - epitet sprzeczny. biała ciemność, zimny ogień.

12. Eufemizm - złagodzenie znaczenia wyrazów. kłamstwo = mijanie się z prawdą.

13. Hiperbola – wyolbrzymienie. Jesteś słońcem dnia mego, bo rozjaśniasz mi duszę.

14. Alegoria - aluzyjne wyrażenie myśli bez dosłownego odniesienia. lis - chytrość

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy

dzięks ;)

Dobree 6 ! ! !

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata