profil

Bibliografia - Językowe środki perswazji w reklamie

poleca 80% 762 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Część ustna egzaminu z języka polskiego –
MATURA 2006

BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POMOCNICZE


Imię i nazwisko: XXX XXX

TEMAT: Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw na wybranych przykładach z radia, telewizji i prasy. Przedstaw efekty.

I. Literatura podmiotu:
- reklama prasowa Media Markt [reklama z prasy „Metro”]
- reklama prasowa Mega Awans [reklama z prasy „Metro”]
- reklama prasowa Mc Donald’s [reklama z prasy „Metro”]

- reklama radiowa \" Konkurs \"Złota kostka KNORR\"
- reklama radiowa herbaty Lipton Tea

- reklama telewizyjna Prince Polo (firmy Wedel)
- reklama telewizyjna soku Fortuna
- reklama telewizyjna piwa Carlsberg


II. Literatura przedmiotu:
1. Bralczyk, Jerzy „Język na sprzedaż”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 rozdział 2: Gatunek: reklama, podrozdział: Język w kampanii reklamowej; rozdział 6: Funkcje i manipulacje
2. Budzyński, Wojciech „Reklama techniki skutecznej perswazji” Wyd. Poltext, 2004
rozdział 7: „Reklama prasowa”; podrozdział 8: „Reklama telewizyjna”; Podrozdział 9: „Reklama radiowa”
3. Szczęsna, Ewa „Poetyka reklamy” Wyd. Naukowe PWN, 2001 ISBN 83-01-13538-7
rozdział: 1. Reklama i media, podrozdział 1.Czym jest reklama?


III. Materiały pomocnicze:
1. plansza z przedstawionymi reklamami prasowymi
2. plansza z hasłami pomocniczymi
3. tablica z magnesami
4. komputer z napędem CD-ROM oraz programem z pakietu Office „Power – Point”


Podpis zdającego:

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie